STUDIE- OG ORDENSREGLER
På Det Blå Gymnasium

Den første dag på Det Blå Gymnasium vil du blive/blev du præsenteret for skolens studie- og ordensregler, som du ved underskrift er forpligtet på og som vi har en klar forventning om at du overholder. Har du lyst til at læse eller genlæse studie- og ordensreglerne ligger de her neden for.

Her ligger samtidig Det Blå Gymnasiums antimobbestrategi, samt skolens eksamensregler og eksamensbestemmelser.