STUDIERETNINGER
På Det Blå Gymnasium, Haderslev

På Det Blå Gymnasium er dine HHX-uddannelsesmuligheder mange. Vi udbyder HHX-studieretninger med fokus på to forskellige hovedområder: økonomi og marked og sprog.

Fælles for alle de HHX-uddannelsesmuligheder, som vi tilbyder, er, at de rummer både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.  De obligatoriske fag – kernen i din uddannelse – er fælles for alle elever på hhx.  Studieretningsfagene er de fag, der giver din hhx en særlig profil. Og med valgfagene kan du tone din HHX-studieretning, så du får valgt efter lyst, interesse og fremtidsplaner.  Hvilke valgfag, du kan vælge, afhænger i nogle tilfælde af din studieretning.

Til skoleåret 2023/24 med skolestart i august 2023 tilbyder skolen følgende HHX-uddannelsesmuligheder i form af studieretningerne:

Økonomi og marked

Her kan du vælge mellem 4 forskellige studieretninger:

International økonomi og afsætning

Denne HHX-studieretning er målrettet dig, som gerne vil vide mere om samfundet omkring dig – både globalt og nationalt, og som samtidig synes, at marketing lyder spændende. Studieretningen er til dig, der drømmer om et job som reklamemedarbejder, marketingchef eller som økonom i en bank eller et ministerium. Eller måske går dine interesser i retning af mere samfundsfaglige uddannelser.

Dine studieretningsfag er international økonomi A og afsætning A:

  • I faget International økonomi A får du undervisning i de nationale og globale samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien. Derudover vil du lære om international handel, udviklingslandenes udvikling, international samarbejde og meget mere.
  • I faget afsætning A lærer du at analysere virksomheder og deres markeder. Derudover får du undervisning i planlægning af virksomhedens markedsføring i Danmark og på eksportmarkederne ud fra blandt andet viden om konkurrenter og kunder.

Afsætning og virksomhedsøkonomi

Denne HHX-studieretning er målrettet dig, som gerne vil vide mere om samspillet mellem marketing, økonomi og strategi i virksomheden.

Studieretningen er til dig, der drømmer om et job som marketingchef, revisor eller måske går dine uddannelsesønsker i retning af jura eller en kreativ reklameuddannelse.

Dine studieretningsfag er afsætning A og virksomhedsøkonomi A:

  • I faget afsætning A lærer du at analysere virksomheder og deres markeder. Derudover får du undervisning i planlægning af virksomhedens markedsføring i Danmark og på eksportmarkederne ud fra blandt andet viden om konkurrenter og kunder.
  • I faget virksomhedsøkonomi lærer du at analysere virksomhedens økonomiske situation, økonomistyring, at arbejde med virksomhedens sociale ansvar (CSR) og fastlæggelse af strategier og meget mere.

Innovation og afsætning

Denne HHX-studieretning er målrettet dig, der i fremtiden ønsker at arbejde med idé- og forretningsudvikling.

På studieretningen arbejder du med idéudvikling og udvikling af forretningsideer. Du samarbejder med virksomheder og får prøvet teorierne i praksis. Og så lærer du at præsentere dine idéer på en kort og præcis måde.

På Det Blå Gymnasium kobler vi innovation til Company Programme-konceptet. Du starter din egen virksomhed sammen med klassekammeraterne. Undervejs lærer du, at innovation handler om både viden, færdigheder og et bestemt mind-set, nemlig troen på at det er jeres energi, idéer og kunnen, der er drivkraften.  Undervisningen foregår i skolens innovatorium, hvor idéerne gror, og virksomheder vokser frem.

Dine studieretningsfag er innovation B og Afsætning A:

  • I faget innovation B lærer du at arbejde kreativt med idé- og forretningsudvikling i forhold til virksomheder. Det gælder lige fra udvikling af værdiskabende idéer til realisering af innovative løsninger.
  • I faget afsætning A lærer du at analysere virksomheder og deres markeder. Derudover får du undervisning i planlægning af virksomhedens markedsføring i Danmark og på eksportmarkederne ud fra blandt andet viden om konkurrenter og kunder.

Virksomhedsøkonomi og matematik

Denne HHX-studieretning er målrettet dig, som gerne vil arbejde inden for forsikringsverdenen, ejendomshandel eller økonomi. Studieretningen leder naturligt op til videregående uddannelser inden for eksempelvis økonomi, matematik eller jura.

På studieretningen er der fokus på matematik og regnskab, og arbejdet er primært anvendelsesorienteret. På denne måde tager vi i arbejdet med matematikken udgangspunkt i virksomhedsøkonomiske eller nationaløkonomiske problemstillinger.

Dine studieretningsfag er virksomhedsøkonomi A og matematik A:

  • I faget matematik A undervises du i den matematik, som du også kender fra grundskolen. Men vi bygger naturligvis ovenpå. På Det Blå Gymnasium arbejder vi anvendelsesorienteret med matematikken, således at matematikken bruges til at belyse og løse forskellige problemstillinger i blandt andet virksomheder.
  • I faget virksomhedsøkonomi lærer du at analysere virksomhedens økonomiske situation, økonomistyring, at arbejde med virksomhedens sociale ansvar (CSR) og fastlæggelse af strategier og meget mere.

Sprog:

Inden for det sproglige område tilbyder vi følgende HHX-uddannelsesmuligheder:

Tysk A og Spansk A.

Denne HHX-studieretning er for dig, der brænder for sprog og interesserer dig for fremmede kulturer. Da engelsk A er et obligatorisk fag i hhx-uddannelsen, får du i denne studieretning 3 sprogfag på højeste niveau. Studieretningen er meget relevant for dig, der gerne vil læse en international uddannelse herhjemme, eller som overvejer at læse i udlandet. Måske drømmer du om en karriere i udlandet, om at være eksportsælger eller om at arbejde som tolk.

Fordi denne HHX-studieretning har så stort fokus på fremmedsprog, er matematik C obligatorisk, men det er selvfølgelig stadig muligt at vælge matematik på B-niveau.

Dine studieretningsfag er tysk A og spansk A:

  • I faget tysk lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold. Du lærer desuden at forstå og deltage i samtaler på tysk.
  • I faget spansk lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på et korrekt og varieret spansk. Du får uddybet din viden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i de spansktalende lande, lige som du lærer at diskutere med dine klasse- eller holdkammerater.

Valgfag

Afhængigt af dit valg af HHX-studieretning, skal du også vælge valgfag. Det kan være sprog eller matematik på A-niveau, eller det kan være et løft af mange af de obligatoriske fag fra C- til B-niveau eller B- til A-niveau. Du skal dog være opmærksom på, at dit valg af fremmedsprog og studieretning har konsekvenser for hvilke valgfag, du får plads til.

Der tilbydes også en række fag på C-niveau – det vil sige, at undervisningen kun strækker sig over 1 år. Af fag på C-niveau kan nævnes:

Hvis du vil læse mere om de enkelte fag, kan du læse beskrivelserne på undervisningsministeriets læreplaner.