ADGANGSKRAV FOR OPTAGELSE PÅ HHX
på Det Blå Gymnasium

Du kan blive optaget på HHX på Det Blå Gymnasium, hvis du opfylder adgangskravene for optagelse på de 3-årige gymnasiale uddannelser (ens for HHX, STX og HTX):

  • i 8. klasse have et gennemsnit på 5,0 i afsluttende standpunktskarakterer for at opfylde de faglige forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparat – uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) omfatter både faglige, personlige og sociale forudsætninger
  • i 9. klasse have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer OG et gennemsnit på mellem 3,0 og 5,0 i prøvekarakterer ved folkeskolens afgangseksamen
  • hvis betingelserne om UPV og karakterkravene er opfyldt, har du et retskrav på optagelse, hvis du søger om optagelse i op til to år efter, du har afsluttet 9. klasse, og op til 1 år efter, du har afsluttet 10. klasse OG har haft tysk eller fransk fra 5.-9. klasse
  • søger du optagelse efter 10. klasse skal du have haft undervisning i dansk, engelsk og matematik og have aflagt prøve i disse fag
  • hvis du har en godkendt UPV fra 8. og 9. klasse og et gennemsnit på 5,0 i afsluttende standpunktskarakterer, men får et gennemsnit på mellem 2,0 og 3,0 ved folkeskolens afgangsprøver, kan du optages efter vejledende samtale, hvis skolen finder dit niveau acceptabelt

Læs her, hvis du ønsker at vide mere

En central del af adgangsforudsætningerne for optagelse på HHX er uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Her kan du læse om UPV’en

Hvis du IKKE opfylder kravene om uddannelsesparathedsvurderingen i 8. og 9. klasse og de tilhørende karakterkrav, kan du alligevel søge optagelse, hvis du får et gennemsnit på minimum 6,0 ved folkeskolens afgangsprøver.

Hvis du ikke får et gennemsnit på minimum 6,0 ved folkeskolens afgangsprøver og dermed ikke opfylder adgangsforudsætningerne for optagelse på HHX, vil du kunne blive optaget efter konkret vurdering på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve efterfulgt af en optagelsessamtale.

Her kan du læse om optagelsesprøven til gymnasiets 3-årige uddannelser (HHX, STX og HTX)

Individuel kompetencevurdering

Ansøgere, der IKKE kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan optages efter en individuel kompetencevurdering. Her skal fremvises dokumentation for kompetencer i dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog, ligesom ansøgeren også skal besidde de personlige og sociale kompetencer, der kræves for at påbegynde en gymnasial uddannelse.

Forældre

Som forælder spiller du en central rolle, når din søn eller datter skal vælge uddannelse. Det gælder både, når den unge har brug for sparring til at afklare uddannelsesønsker, og når han/hun skal søge optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse.

Ikke mindst den unges ansøgning til en ungdomsuddannelse stiller krav til dig som forælder, idet du – hvis din søn/datter er erklæret uddannelsesparat – har ansvar for senest 1. marts at sende hans/hendes uddannelsesplan til det højest prioriterede uddannelsessted.

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at sende en mail til studievejleder Karina Hjølund khj@hhs.dk eller ringe til os.

Alternativt kan du kontakte de kommunale UU-vejledere ved at trykke på nedenstående knap: