INTROFORLØB
Trivsel fra første dag

Velkomstbrev

Når du har modtaget et optagelsesbrev fra Det Blå Gymnasium i Haderslev, betyder det, at du er optaget på din HHX-uddannelse, og at vi er glade for at have dig. I god tid inden du starter hos os på Det Blå Gymnasium vil du modtage et orienteringsbrev fra skolen med orientering om studiestarten.

Første undervisningsdag

Den første undervisningsdag i skoleåret 2023/2024 er mandag den 14. august kl. 08.30, hvor vi mødes i auditoriet. Vores elev-ambassadører tager dog imod dig i hovedindgangen og følger dig derned. Og bare rolig – hos os har vi ingen grænseoverskridende velkomstritualer fra de ”gamle” elever.

Herefter vil der være velkomst og informationer i auditoriet, hvor du både møder dine nye klassekammerater og Samuel Friberg, skolens forstander.

Fra auditoriet vil du blive fulgt ned i din nye klasse af både ambassadører og en kontaktlærer.

Vi har lavet pladser på forhånd, så du skal bare finde dit navn og sætte dig her.

Huskeseddel til første skoledag

  • Computer
  • Skriveredskaber

Introaktiviteter på grundforløbet på HHX

Vi gør meget ud af, at din begyndelse på HHX her på Det Blå Gymnasium i Haderslev skal blive en succes, og at du hurtigt får nye kammerater. Derfor arrangeres der inden for de første uger en introtur for alle nye elever til Houens Odde ved Kolding. Turen arrangeres af Team Tours, og i løbet af det døgn, I er væk, er der mange forskellige aktiviteter, I skal deltage i. Når I kommer hjem, er der introfest, hvor der kun er 1.g-elever tilstede indtil kl. 21.00, hvor de ”gamle” elever dukker op.

Derudover arrangerer vi i løbet af grundforløbet en række forskellige arrangementer med både socialt og fagligt indhold, der giver dig mulighed for at lære både din klasse og din årgang godt at kende.

Ambassadørkorpset på HHX

Ambassadørkorpset består af frivillige elever fra 2. og 3.g, og de hjælper dig godt igennem det første år på HHX-uddannelsen på Det Blå Gymnasium. Du møder allerede ambassadørerne den første skoledag, hvor de står parate i indgangen og guider dig hen til både auditoriet og til din nye klasse sammen med din nye kontaktlærer.

Ambassadørerne sørger også for, at du kommer til at lære dine klassekammerater at kende, og de svarer med glæde på dine spørgsmål vedrørende fag og undervisning. Hver klasse får tildelt 2-3 ambassadører, som også deltager i mange af de aktiviteter, der er planlagt i introforløbet, herunder introturen, der er en teambuildingtur, introfesten samt den teambuilding-dag, man har den første dag i sin nye klasse efter grundforløbet.

IT-programmer på Det Blå Gymnasium

På skolen tilbyder vi jer adgang til en lang række relevante programmer. Det kan være programmer, der blot stilles til rådighed for dig, og der vil være programmer, som anvendes i undervisningen.