EUD
Detail

Der sker altid noget i detailhandelen. Nye produkter. Nye krav fra forbrugerne. Nye teknologier. Nye vaner. Nye trends. En karriere i denne verden betyder derfor masser af afveksling, kontakt til mange mennesker og daglige udfordringer.

Med en EUD Detail kommer du for eksempel til at arbejde med butikkens målgruppe, kundegrundlag og konkurrenter, personligt salg, konceptstyring samt indkøb og budgetlægning. Og har du store ambitioner, kan du også bruge uddannelsen til at blive selvstændig eller butikschef for egen afdeling.

Fagretningen retter sig mod uddannelserne

Med en EUD Detail på Det Blå Gymnasium kan du blive salgsassistent inden for forskellige specialer og derefter med job i for eksempel en sportsbutik, tøjbutik, et supermarked eller i en elektronikbutik.

Den korteste vej til erhvervslivet

Med en EUD Detail er du efter maksimalt 1 år helt klar til en elevplads i erhvervslivet, og du er rustet til at stå i butik og til at stå for drift af online butikker. Du får en uddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med. På denne måde er du klar til at bringe dine evner i spil, når du efter et endt grundforløb på Det Blå Gymnasium kommer ud i erhvervslivet.

EUD Detail er for dig, der har mod på en karriere inden for butik, og som næsten ikke kan vente med at komme ud at arbejde i det virkelige liv. Du er klar til en uddannelse, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i.

Faglige temaer på EUD Detail

Du kommer til at arbejde med en række interessante temaer blandt andet inden for:

  • Markedsføring og salg
  • Regnskab og økonomi
  • Iværksætteri – hvordan starter jeg min egen virksomhed?
  • Salgsudstillinger og messer
  • Kommunikation

Fag på EUD Detail-linjen

På første halvår har du erhvervsfag, dansk C, samfundsfag C og engelsk C. På andet halvår har du erhvervsøkonomi C, IT C, afsætning C, uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

Undervisningen på EUD Detail på Det Blå Gymnasium

Når du arbejder med temaer og projekter her, kommer du tæt på erhvervslivet samt de opgaver og udfordringer, man står over for på virksomheder og arbejdspladser i forskellige brancher. Det er det, vi kalder ”praksis- og projektorienteret undervisning”. Undervisningen tilrettelægges, så du udnytter dine evner og interesser og bliver udfordret personligt, fagligt og socialt.