EUX-GRUNDFORLØB
på EUX Business

EUX Business-uddannelsen består som udgangspunkt af et EUX-grundforløb (op til 1 års varighed), et studieår og to års elevtid i en virksomhed – sammenlagt op til fire år.

Den første del af EUX-grundforløbet (GF) et og studieåret finder sted på Det Blå Gymnasium, hvor du får undervisning inden for forskellige fag. På grundforløbet kommer du til at opleve fag såsom afsætning, virksomhedsøkonomi, IT og innovation, der alle tager afsæt i virkelighedens verden og klæder dig på til en fremtid i erhvervslivet. Samtidig tager du velkendte fag som dansk, matematik og engelsk. På den måde kan du altid vælge at læse videre, hvis det er det, du ønsker.

EUX-grundforløbet er delt op i to dele:

  • Grundforløb 1 (GF 1) og
  • Grundforløb 2 (GF2)

På EUX Business-uddannelsen tager grundforløbet ½-1 år. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har afsluttet det for mindre end et år siden, gennemfører du både GF1 og GF2, der tilsammen udgør et skoleår.

Andre elever kan starte direkte på de sidste 20 uger af EUX-grundforløbet – GF2. Det er kun muligt, hvis du forlod folkeskolen for over et år siden.

På grundforløb 1 starter du med at have de gymnasiale fag som dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Du får altså på GF 1 højnet niveauet betydeligt i forhold til folkeskolen.

På grundforløb 2 vil du skulle gennemføre fagene matematik, IT, erhvervsøkonomi, organisation og afsætning/finansiering på C-niveau, så du bliver klar til det studieforberedende år på EUX’en.

Undervisningen på GF 2 består således af grundfag, men derudover har du også valgfag og uddannelsesspecifikke fag.

Grundforløb 2 på EUX Business-uddannelsen afsluttes med en grundforløbsprøve. En bestået grundforløbsprøve giver adgang til EUX-Studieåret.

På Det Blå Gymnasium vælger du at uddanne dig inden for fagretningerne Detail (butik), Handel eller kontor.

Du behøver ikke at være afklaret omkring hvilken af fagretningerne, du vil tage, fra starten af forløbet. Den beslutning skal du først tage to uger inde i forløbet. Til den tid har du opnået den viden, der skal til, for at du kan vælge netop den fagretning, der passer bedst til dine interesser og karrieredrømme.

Efter dit EUX-grundforløb og studieåret på skolen, skal du være elev i 2 år i den virksomhed, hvor du uddanner dig på EUX-uddannelsens hovedforløb. Her får du elevløn.