MISSION OG VISION
Det Blå Gymnasium

Mission

Skolens formål er at udbyde merkantile ungdomsuddannelser samt efteruddannelse inden for det merkantile område for voksne.

Vision

Skolen vil være kendt for at være åben, samarbejdende, tidssvarende og have et motiverende miljø, som udbygger faglige, sociale og personlige kompetencer.

Skolen vil være kendt for et højt kvalitetsniveau, både fagligt og pædagogisk, og for at uddanne elever/kursister, så de bliver attraktive medarbejdere.

Skolen vil være kendt for at udvikle de unge, både fagligt og personligt i et attraktivt skolemiljø både fysisk og socialt.

Det fysiske skolemiljø skal bære præg af indbydende, velholdte og udstyrsmæssigt opdaterede lokaler.
Det sociale skolemiljø skal være præget af overskuelighed, tryghed, samarbejde, gensidig respekt samt gode fælles oplevelser.

Skolen vil være en god og udfordrende arbejdsplads, hvor den enkelte i samarbejde med andre har store frihedsgrader i det daglige arbejde.

Skolen har en solid økonomi, der kan danne grundlag for videre udvikling til gavn for alle.