STUDIEVEJLEDNING
Til HHX, EUD, EUS og EUX

Logo Det Blå Gymnasium - billede af udsnit af indgangsparti

Gennemførelse af uddannelsen på Det Blå Gymnasium

Til at hjælpe og støtte HHX-, EUD- og EUX-eleverne i gennemførelse af uddannelsen på Det Blå Gymnasium er vi to studievejledere:

  • Mette Fogtmann Johannsen er EUD- og EUX-vejleder
  • Karina Hjølund er HHX-vejleder

I vil som hovedregel have den samme vejleder i de to eller tre år, uddannelsen varer. Vejlederen vil derfor kende eleven og dennes skoleforløb rimeligt godt.

Vejledning kan enten være kollektiv for hele klassen, gruppevis eller individuel på vejlederens kontor. Dagligt glæder vi os over, at så mange elever finder vej til vores kontor. Vore træffetider kan ses på ”It’s learning” og på opslag ved studievejlederkontoret. I finder altid aktuelle brochurer og foldere fra forskellige videregående uddannelser, højskoler m.m. på vores hylder. I er meget velkomne til at betjene jer af disse materialer.

Vejledning vedrørende videregående studier foregår i samarbejde med Studievalg Danmark.

Relevante links: