KVALITET
På Det Blå Gymnasium

På alle Det Blå Gymnasiums 3 uddannelser er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Her giver vi et samlet overblik over vores udviklingsarbejde.

Det Blå Gymnasium i Haderslev ønsker qua skolens vision at fremstå som en handlekraftig uddannelsesinstitution med fokus på uddannelser af høj kvalitet og med fokus på både elever, virksomheder og medarbejdere. For at dokumentere og videreudvikle skolens kvalitet er der udformet et system for kvalitetsarbejdet.

Skolen arbejder systematisk og kontinuerligt med evaluering og opfølgningsplaner med henblik på en styrkelse af kvaliteten i alle Det Blå Gymnasiums ydelser. Kvalitet er et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringen.

På alle Det Blå Gymnasiums 3 uddannelser er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Således ønsker skolen at leve op til:

  • Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (LBK 810 2018)
  • 71 i loven om gymnasiale uddannelser (LBK 1428 af 2020)
  • Kapitel 10 §§ 59-66 i bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser (BEK 497 af 2017)
  • Kapitel 2 §§ 5-10 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK 1619 af 2019)

Skolen har et klart ønske om at fremstå med stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer og ønsker samtidigt at leve op til diverse love og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed