HVOR TAGER HHX DIG HEN?
HHX – det alsidige valg

Form din fremtid fremtid med en HHX

Med en HHX former du i høj grad selv din fremtid. De fag, vi tilbyder, kan bruges til noget. Hvad enten du er praktisk og handlingsorienteret, er til det sproglige eller er interesseret i samfund, erhvervsliv, økonomi og nutiden, så er HHX et alsidigt valg. Vores studieretninger giver dig både en merkantil baggrund og et internationalt perspektiv.

I løbet af din tid på skolen bliver du orienteret om mange af de muligheder, en HHX giver dig. Det sker i den daglige undervisning, gennem brobygning på de videregående uddannelser og på messer rundt omkring i regionen. Desuden har skolen tilknyttet studievejledere, der kan hjælpe dig på vej.