FAG PÅ EUX BUSINESS
Fagretninger på EUX Business

Du får hos os på Det Blå Gymnasium mulighed for at vælge imellem 3 forskellige EUX-linjer. Du kan specialisere dig inden for detail (butik) på EUX Detail-linjen, du har muligheden for at specialisere dig inden for handel på EUX Handel-linjen og slutteligt inden for kontor på EUX Kontor-linjen. Dette er 3 efterspurgte uddannelser, når du skal ud at søge arbejde i en butik eller en virksomhed.

EUX Detail:

Denne EUX-linje retter sig mod uddannelsen som salgsassistent inden for forskellige specialer og med job i for eksempel sportsbutik, tøjbutik, supermarked eller som blomsterdekoratør.

EUX Handel:

Denne EUX-linje retter sig mod uddannelserne som handelsassistent inden for Business to Business med specialer som salg, indkøb og logistik med job i for eksempel modebranchen, et byggemarked eller hos en autoforhandler.

EUX Kontor:

Denne EUX-linje retter sig mod uddannelserne som kontorassistent inden for forskellige specialer som for eksempel administration, lægesekretær, advokatsekretær, rejseliv, økonomi, revision, spedition og shipping.

Hvilke fag får jeg på EUX Business?

Et EUX-forløb på de merkantile uddannelser består af

 • et grundforløb,
 • et studiekompetencegivende forløb og
 • et hovedforløb.

EUX-fag på grundforløbet

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed – Grundforløb 1 (GF1) og Grundforløb 2 (GF2). Tilsammen har grundforløbet en varighed på et år.

Her vil du følge undervisningen i følgende EUX-fag:

 • It C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Matematik
 • Organisation
 • Engelsk
 • Et uddannelsesspecifikt fag

EUX-fag på det Studiekompetencegivende forløb

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år.

På Det Blå Gymnasium vil du på EUX Business- uddannelsens 2. år følge undervisningen i følgende EUX-fag:

 • Dansk A
 • Afsætning B
 • Engelsk B
 • Informationsteknologi B
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Tysk C
 • Innovation C
 • Erhvervsjura C

Derudover vil der være 2 projekter (EOP 1 og EOP2) samt et eksamensprojekt.