LÆSEVEJLEDNING
Vi hjæper dig på vej

På Det Blå Gymnasium tager du en ungdomsuddannelse, og her skal du læse og skrive mere, end du er vant til fra grundskolen. Det stiller krav til dine færdigheder og måder at arbejde på.

På Det Blå Gymnasium er der ansat to læsevejledere. Du kan søge vejledning hos en læsevejleder, hvis du eksempelvis har svært ved at stave eller læse med god forståelse.

Læsevejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor skoen trykker. Hvad er det præcist, du har svært ved, og hvordan kan du arbejde med det i din hverdag?

Som ny elev på EUD, EUX eller HHX skal du i begyndelsen af skoleåret gennemføre en digital screening. Din klasse får besøg af en læsevejleder, der fortæller om læsevejledning og mulighederne for støtte gennem SPS. Herefter laver I screeningen, der består af opgaver i læsning og stavning. Når screeningen er afsluttet, får du en individuel samtale med læsevejlederen, hvor I kan tale om dit resultat af screeningen. Hvis screeningen viser, at du muligvis har meget svært ved at læse og stave, kan læsevejlederen tilbyde dig en ordblindetest.