EUD merkantil går digitalt

I projektet vil vi udvikle en didaktik som udnytter de digitale muligheder, der muliggør at underviserressourcerne kan benyttes på tværs af synergiskolerne.

Derudover udvikles og afprøves digitale forløb og materialer til:

  • Brobygning
  • EUD
  • EUDS
  • Overgangen mellem grundforløb og EUX (3 forløb på C-niveau – matematik, samfundsfag og dansk)

Projektet gennemføres fra 2019 – 2022

Projektejer: Handerslev Handelsskole

Projektet støttes af Region Syddanmark.

Adgang til projektets undervisningsmaterialer

Interessenter uden for projektet kan få adgang til projektes undervisningsmaterialer ved at kontakte skolens systemadministrator: gbr@hhs.dk.