VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Adgangsgivende eksamen

Udvid dine faglige kompetencer på Det Blå Gymnasium og bliv klar til din videregående uddannelse

Men en HHX-eksamen i hånden får du adgang til de videregående uddannelser; de lange videregående uddannelser på universiteterne, de mellemlange professionsbacheloruddannelser og de korte videregående uddannelser på erhvervsakademierne.

En HHX er studieforberedende og giver dig dermed de kompetencer, der kræves for at kunne læse videre.

Eksempler på videregående uddannelser kunne være:

  • Lange videregående uddannelser; sprog, økonomi, jura/erhvervsjura, historie, samfundsfag
  • Mellemlange videregående uddannelser; sygeplejerske, folkeskolelærer, fysioterapeut, socialrådgiver, journalist
  • Korte videregående uddannelser; markedsføringsøkonom, handelsøkonom, finansøkonom, logistik

Man kan også bruge sin HHX til at søge ind til Politiet og Forsvaret.

Vær opmærksom på, at visse videregående uddannelser kræver bestemte fag og niveauer for at kunne blive optaget. Har man ikke disse, kan man supplere med GSK  (gymnasiale suppleringskurser).