FREMSKUDT TRIVSELSBEREDSKAB
På Det Blå Gymnasium

Projektet Fremskudt Trivselsberedskab skal bryde de sårbare elevers negative spiral med hyppige frafald gennem et tættere samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser.

Samarbejdet består af tre indsatser:

  • Etablering af en trivselskultur,
  • individuelle aktiviteter og
  • gruppeaktiviteter til støtte af de sårbare elever

Gennem projektet skabes en trivselskultur på ungdomsuddannelserne.

Projektet gennemføres fra oktober 2018 til december 2020 og støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark.

Læs mere på projektets hjemmeside.