STUDIETURE
Og andre rejser

Generelt om rejser

Det Blå Gymnasium har en lang tradition for forskellige studierejser med eleverne. At rejse er at opleve, forstå og engagere sig i andre steder og andre landes kulturer, sprog, politiske, religiøse og historiske forhold. Det er for os et vigtigt element på en ungdomsuddannelse. Samtidig er en rejse en optimal måde at knytte stærke bånd mellem eleverne i klasserne, og samtidig får de en uvurderlig faglig indsigt som supplement til bøgerne.

Derfor giver Det Blå Gymnasium eleverne mulighed for at rejse på hver årgang, og skolen arrangerer forskellige studieture for vores elever. Det er et tilbud til alle elever – ikke kun bestemte studieretninger.

Vi skelner mellem to type af rejser: studieture og studierejser. På alle ture er der faglige, kulturelle og sociale aktiviteter. Forskellen er, at der på studierejserne er skoleophold og privat indkvartering som en del af programmet, mens indkvartering på studieturene sker på hotel eller hostel.

Når de nye elever på både EUD, EUX og HHX starter på skolen, arrangerer vi en introtur for alle klasserne til Houens Odde med det formål at skabe et godt sammenhold fra starten i den nye klasse. Det skaber en langt større social tryghed og trivsel fra starten af skoleforløbet. På 2. årgang på EUX og HHX tilbydes alle klasser en studietur til udlandet.

Det Blå Gymnasiums rejseprogram for udlandsrejser skoleåret 23/24

Efterår 2024 – 2.G studietur for HHX-klasserne

Der arrangeres i uge 38 2024 en studietur for klassen. Rejsemålet er en europæisk storby – destinationen afgøres af de medrejsende lærere i fællesskab med klassen.

Varighed: ca. 1 uge

Pris: max. 4500 kr. (afhænger af rejsemålet)

Tilmelding: 1. marts 2024

Betaling: Depositum ved tilmelding (1800 kr.) + 3 rater á 900 kr. (1. 1. april, 1. maj og 1. juni 2024)

Efterår 2024 – Studieophold for 3.G i USA

Der arrangeres i efteråret 2024 et studieophold i USA på 3 uger til Kansas.

Turens indhold:

  • Skoleophold af 3 ugers varighed i Kansas på Emporia State University (https://www.emporia.edu/)
  • De 3 uger byder på et spændende program fyldt med undervisning, virksomhedsbesøg, sightseeing og masser af aktiviteter på universitetet (sport, student clubs mv.).
  • Turen starter ud med sightseeing i Kansas City (2 overnatninger), hvorefter turen går til Emporia.
  • I løbet af opholdet vil I også opleve byerne Topeka (Kansas’ hovedstad) og Wichita (Kansas’ største by).

Indkvartering:

  • I Kansas City overnattes på hotel.
  • De to første uger i Emporia bor I på Dorms sammen med amerikanske studerende. Morgenmad og frokost spises i universitetets kantine.
  • Den sidste uge i Emporia bor I hos værtsfamilier.

Praktisk info, betingelser, pris og betaling:

Der er afrejse fra Danmark i slutningen af uge 39 (fredag eller lørdag) og hjemkomst til Danmark i slutningen af uge 42 (fredag eller lørdag).

Prisen for turen er 14.500 kr.

Tilmeldingsfristen er d. 1. marts 2024.

Turen betales i følgende rater:

1/3-24: 3000 kr. (depositum)

1/4-24: 2300 kr.

1/5-24: 2300 kr.

1/6-24: 2300 kr.

1/7-24: 2300 kr.

1/8-24: 2300 kr.

eller heller beløbet 1/3-24.

Raterne betales på konto 0216 4069020666 (husk navn, klasse i meddelelsesfeltet).

En betingelse for at kunne deltage i turen er en høj tilstedeværelsesprocent og god studieaktivitet.

Deltagerne skal selv sørge for rejse- og afbestillingsforsikring.

Der deltager en dansk lærer på turen i den første og tredje uge. I uge 2 har eleverne en amerikansk kontaktperson.

Hvis du får SU, kan du få udeboende SU for oktober måned.

Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Ved manglende betaling for rejse

Manglende betaling: Ved manglende indbetaling af depositum rykkes eleven mundtligt og skriftlig af læreren. Hjælper dette ikke, vil administrationen kontakte eleven/forældre mundtligt og skriftligt. Falder betalingen ikke til tiden efter anden rykker-, vil eleven miste mulighed for at deltage i rejsen! Er depositum betalt, bliver dette ikke tilbagebetalt, hvis restbetalingen ikke er betalt til tiden.

Forsikring på udlandsrejser

Skolen har ingen forsikring, som dækker elever på rejser. Det er derfor vigtigt, at familien selv sørger for, at eleven er dækket ved tyveri, sygdom mv. Husk, at det ”gule” sygesikringsbevis ikke gælder i udlandet, men kun det ”blå”sygesikringsbevis. På Borgerservice.dk kan man få informationer om dækningsgrad i de lande eleven skal til.

Alkohol på rejser med Det Blå Gymnasium

Vi udbyder ungdomsuddannelser på Det Blå Gymnasium, og er af den grundopfattelse at alkohol ikke indtages i skoletiden, ej heller når man som ung er på rejse med skolen.

Alle rejser i 1.G på HHX er derfor alkoholfrie. Det samme gælder på EUD og EUX. 3.G – rejsen på HHX til USA er også alkoholfri.

Under studieturen til udlandet i 2.G på HHX er der ikke alkoholforbud, men et krav om, at ingen elever må drikke alkohol i et omfang, så de er berusede. Skulle en enkelt elev mod forventning bryde dette krav, vil eleven blive sendt hjem på egen eller forældrenes regning.

Samtidig forventes det, at eleverne på alle rejser senest kommer hjem til hotellet til midnat.