WHISTLEBLOWERORDNING
På Det Blå Gymnasium

Whistleblowerordning på Haderslev Handelsskole

Formål

Formålet med whistleblowerordningen er at give alle ansatte mulighed for at foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om alvorlige og kritisable forhold på arbejdspladsen uden at skulle frygte for negative konsekvenser.
Medarbejdere er ofte de første til at opdage uregelmæssigheder eller ulovlige forhold på arbejdspladsen. Derfor har Haderslev Handelsskole etableret en whistleblowerordning, da det er vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset, og at der bliver taget hånd om dem.

Hvem kan anvende whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan anvendes af alle nuværende medarbejdere, herunder fuldtids- og deltidsansatte, tidsbegrænset ansatte og vikarer.

Hvad kan indberettes gennem whistleblowerordningen

1) Alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold på arbejdspladsen. Hvad der udgør en alvorlig overtrædelse beror altid på en konkret vurdering, men det kan bl.a. være:

 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre
 • Tyveri
 • Underslæb
 • Bedrageri
 • Databedrageri
 • Mandatsvig
 • Afpresning
 • Seksuel chikane
 • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

2) Overtrædelser af EU-retten, som defineret i artikel 2 stk. 1 i EUs whistleblowerdirektiv, som kan tilgås via dette link.

Hvad kan ikke indberettes gennem whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen er et supplement til den normale dialog mellem medarbejder og ledelsen. Du kan derfor ikke anvende whistleblowerordningen til personlige utilfredsheder herunder lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik, sygefravær mv.

Fortrolighed og anonymitet

Alle oplysninger der modtages gennem whistleblowerordningen behandles fortroligt.
Whistleblowerordningen er implementeret på en sådan måde, at fortroligheden omkring indberetter og de indberettede i videst muligt omfang er sikret.
Indberetningen modtages af skolens eksterne samarbejdspartner, som står for en indledende vurdering af indberetningen. Det gøres for at sikre, at der ikke opstår en interessekonflikt mellem indholdet af indberetningen og skolens interne undersøger af indberetningen.

Hvordan indberetter man?

Indberetningen sker på whistleblowerportalen på dette link, hvor du også kan læse mere om skolens whistleblowerpolitik.