GRUNDFORLØB
EUD Business

Bliv klar til at uddanne dig indenfor Detail eller Handel på 1 år

På EUD Business-uddannelsen går du kun i skole i ½ – 1 år på grundforløbet. Her på Det Blå Gymnasium vælger du at uddanne dig inden for fagretningerne Detail (butik) eller Handel på det 1-årige grundforløb. Du behøver ikke at være afklaret omkring hvilken af fagretningerne, du vil tage, fra forløbets start. Beslutningen skal først tages to uger inde i forløbet, og på det tidspunkt er du blevet klædt grundigt på til at vælge den fagretning, der passer bedst til dine interesser og karrieredrømme.

Efter dit EUD-grundforløb på skolen skal du være elev i 2 år i den virksomhed, hvor du uddanner dig på EUD-uddannelsens hovedforløb. Her får du elevløn.

Med en uddannelse på EUD Business på Det Blå Gymnasium er der gode muligheder for at forfølge drømmen om at arbejde lige netop inden for dit ønskede fagområde.

EUD-grundforløb 1-2

Grundforløbet på EUD-grundforløb er delt i to 20-ugers forløb, GF1 og GF2. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller har afsluttet det for mindre end et år siden, gennemfører du både GF1 og GF2, der tilsammen udgør et skoleår.

Andre elever starter direkte på de sidste 20 uger af EUD-grundforløbet – GF2. Det gælder elever, som forlod folkeskolen for mere end et år siden.

Grundforløbets 1. del (GF1) handler om generelle erhvervsfaglige kompetencer, og giver dig kendskab til forskellige fagområder og de praktik- og beskæftigelsesmuligheder, der hører til disse. Forløbet afsluttes med en eksamen i et grundfag.

Efter de første 20 uger på EUD-grundforløbet (GF1) vælger du en konkret erhvervsuddannelse. Det er udgangspunktet for grundforløbets anden del, GF2. På GF2 får du undervisning, der giver dig forudsætninger for at kunne gennemføre EUD-uddannelsen hovedforløb dvs. din 2-årige elevtid ude i en virksomhed. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Du kan læse mere om hvilke fag, du skal have på hhv. GF1 og GF2 her. På GF2 bestemmer fagretningen (Detail eller Handel) hvilke fag, du får.

Hovedforløbet på EUD Business

Grundforløbet (GF1 og GF2) på EUD Business er opbygget med gradvis specialisering frem mod dit valg af praktik-/elevplads på hovedforløbet. Det gør det lettere for dig at træffe dit valg af uddannelse, også i forhold til realistiske muligheder for at få en praktikplads ude i en virksomhed. for en praktikplads.