GRUNDFORLØB
Introduktion til gymnasial uddannelse

HHX-grundforløb

Et HHX-grundforløb er en introduktion til en gymnasial uddannelse.

HHX-grundforløbet har en varighed på ca. 3 måneder og skal afsluttes senest 1. uge i november.

Vi gør meget ud af, at din begyndelse på hhx skal blive en succes, og at du hurtigt får nye kammerater. Derfor arrangeres der inden for de første uger en introtur for alle nye elever til Houens Odde ved Kolding. Turen arrangeres af Team Tours, og i løbet af det døgn, I er væk, er der mange forskellige aktiviteter, I skal deltage i. Når I kommer hjem, er der introfest, så I sover godt, når I endelig kommer hjem i seng.

I løbet af dit HHX-grundforløb arrangeres der også forskellige sociale arrangementer, gerne kombineret med noget fagligt, så flere formål tilgodeses. I skal lære hinanden at kende, men I skal også lære de nye fag at kende, så I kan foretage et rigtigt valg, når der skal vælges studieretning.

På HHX-grundforløbet undervises der i 4 obligatoriske fag

  • dansk
  • engelsk
  • samfundsfag
  • matematik

og 2. fremmedsprog, som her hos os er enten spansk (begyndersprog) eller tysk (fortsættersprog), introduceres. Vælger du at have spansk som 2. fremmedsprog, skal du have spansk i de tre år, du går på HHX. Hvis du vælger tysk, kan du vælge mellem at have faget i 1. og 2.g, så du afslutter på B-niveau, eller du kan fortsætte med tysk i 3.g og derved få faget på A-niveau.

I løbet af dit HHX-grundforløb bliver der også undervist i nogle af studieretningsfagene, f.eks.

Undervisningen i studieretningsfagene skal hjælpe dig til at foretage det endelige valg af studieretning i løbet af oktober-måned.

Desuden vil du komme til at beskæftige dig med tematiseret undervisning i

  • almen sprogforståelse og
  • økonomisk grundforløb.

Begge disse forløb afsluttes med en prøve, og de opnåede karakterer kommer med på dit eksamensbevis.

I løbet af dit HHX-grundforløb skal du også deltage i en screening i matematik, og der gennemføres en evalueringssamtale, inden du foretager endeligt valg af studieretning. I samtalen vil der blandt andet blive talt om dit ønske til videregående uddannelse, efter at du har afsluttet HHX, så dette kan tages i betragtning ved valg af studieretning. HHX-grundforløbet er dermed også i høj grad en periode, der har fokus på at styrke dit faglige niveau og give dig forståelse for gymnasiets studieforberedende arbejdsmetoder.

Studieplan for HHX-grundforløbet med start august 2020.