VALG AF GYMNASIUM
HTX, HHX, STX eller HF

Logo Det Blå Gymnasium - billede af udsnit af indgangsparti

De fire gymnasiale uddannelser HTX, HHX, STX og HF har en lang række fag til fælles, men også fag, der er specifikke for dem hver især. Fag, der er fælles for alle de 4 gymnasiale uddannelser, er:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Historie
  • fremmedsprog
  • Samfundsfag

Derudover er der også fag, der er særlige for den enkelte gymnasiale uddannelse.

HHX tilbyder således, ud over de ovenstående alment dannende fag, som du kender fra folkeskolen, også nye og mere merkantile fag som erhvervsjura, afsætning (= marketing), international økonomi og virksomhedsøkonomi. Fordi det er fag, som du ikke kender, har vi lavet en beskrivelse af de nye fag her, så du kan læse mere om dem:

HTX tilbyder, ud over de fag, der er fælles for alle de gymnasiale uddannelser, en række fag af mere teknisk og naturvidenskabelig karakter. Således har man her teknikfag og teknologi, og samtidig er niveaukravene til de obligatoriske naturvidenskabelige fag som fysik og kemi højere end på STX.

STX tilbyder, ud over de fag, der er fælles for alle de gymnasiale uddannelser, en række af de fag, som du kender fra folkeskolen, men har derudover også en række nye alment dannende fag som billedkunst, design og oldtidskundskab.

HF tilbyder, ud over de fag, der er fælles for alle gymnasiale uddannelser, en række af de fag, som du kender fra folkeskolen så som fysik, kemi og biologi, men har derudover også en række nye alment dannende fag som religion, billedkunst og design.

Hvis du ønsker mere information om valg af gymnasial uddannelse, kan du med fordel gå på UddannelsesGuidens hjemmeside