STUDIEOMRÅDET
på HHX

Efter afslutningen af grundforløbet vælger eleverne studieretning – og i løbet af resten af studieretningsforløbet gennemføres blandt andet et såkaldt Studieområde.

Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af HHX-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder særligt økonomiske fagområder. 

Formålet med Studieområdet er at udvikle elevernes almendannelse. Eleverne opnår en større forståelse af sig selv som individer og borgere i et demokratisk samfund. Samtidig opnår de større forståelse for omverdenen og menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer.

Studieområdet på HHX skal samtidig styrke elevernes studiekompetence, herunder deres innovative, globale og digitale kompetencer. Således bliver de bedre til at foretage et kvalificeret valg af videre uddannelse og job.

Studieområdet består af 7 studieområdeforløb med forskelligt indhold. I tilknytning til et af forløbene udarbejdes individuelt en studieretningsopgave (SRO), som udarbejdes i slutningen af 2.g. SRO skal skrives i mindst ét studieretningsfag i samarbejde med et andet fag, og der afsættes ca. 12 timers fordybelsestid til udarbejdelse af opgaven.

Desuden udarbejdes individuelt en opgave i dansk og samtidshistorie (DHO) i tilknytning til et af studieretningsforløbene – opgaven udarbejdes umiddelbart før jul i 3.g i tilknytning til det 7. studieområdeforløb. Der afsættes ca. 12 timers fordybelsestid til udarbejdelse af opgaven.

De 7 studieområdeforløb skal tilsammen dække mindst 4 af følgende områder:

  • Digitalisering
  • Kultur, marked og kommunikation
  • Menneske, etik og rettigheder
  • Bæredygtighed
  • Regulering af markedskræfterne
  • Globalisering
  • Matematiske modeller og økonomisk analyse
  • Sprog og karriere

Temaerne for de resterende tre forløb kan vælges frit, så længe de hver for sig og tilsammen profilerer HHX-uddannelsens faglige hovedområder og tager afsæt i problemstillinger, som er væsentlige for elevernes almendannelse og bevidsthed om sammenhænge mellem økonomi, samfund og kultur. Alle fag kan indgå i studieområdet, så længe de understøtter uddannelsens merkantile og studieforberedende profil og forbereder eleverne til arbejdet med studieområdeprojektet (SOP). SOP udarbejdes i løbet af foråret i 3.g. SOP efterfølges af en mundtlig eksamen af ca. 30 minutters varighed. Der gives ingen forberedelsestid.

De aktuelle studieplaner på Det Blå Gymnasium, på HHX ser således ud: