OPTAGELSE OG ADGANGSKRAV
på EUD og EUX Business

  • Direkte fra 9. eller 10. klasse
  • Har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden

Adgangskrav på EUD Business og EUX Business fra 9. eller 10. klasse

For at blive optaget på GF1 på EUD eller EUX Business direkte fra 9./10. klasse skal du:

  • være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse på EUD eller EUX Business fra 9. eller 10. klasse via optagelse.dk

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du ansøge via www.optagelse.dk.

Her skal du vælge EUD eller EUX Business, og den fagretning, som du er interesseret i.

Tilmeld dig via www.optagelse.dk

Når du søger optagelse til EUD eller EUX Business, skal du vedlægge din studievalgsportfolio i forbindelse med tilmeldingen.

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, eller opfylder du ikke adgangskravene?

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, eller opfylder du ikke adgangskravene til EUD eller EUX Business, har du mulighed for at komme ind via en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale på skolen.

Adgangskrav og optagelse på EUD eller EUX Business – for dig, der har afsluttet grundskolen for mere end 2 år siden

Adgangskrav på EUD og EUX Business

Er det mere end 2 år siden, at du er gået ud af Folkeskolen, får du merit for Grundforløb 1 og skal derfor søge direkte ind på uddannelsens Grundforløb 2.

For at blive optaget på uddannelsen indenfor handel eller detail, skal du have

  • afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. (Ellers skal du til optagelsesprøve)

Ønsker du derimod at blive optaget på EUX-uddannelsen indenfor kontor, er kravet, at du har bestået fagene dansk C, engelsk C og samfundsfag C.

Optagelse på EUD eller EUX Business

Du skal tilmelde dig via www.optagelse.dk. Her skal du vælge den uddannelsesretning, som du gerne vil have. I forbindelse med ansøgningen skal du også vedhæfte afgangsprøvekarakterer fra grundskolen. Har du fx taget enkeltfag, så vil vi også gerne, at du vedhæfter disse i ansøgningen.

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer vedr. tilmelding, så kontakt vores studievejledere. De hjælper dig gerne igennem tilmeldingsprocessen.

Studiestart på EUD Business

Der er studiestart 2 gange om året i henholdsvis januar og august.