LEGATER
På Det Blå Gymnasium

Det Blå Gymnasiums uddannelsesfond

Afkastet af fondens formue skal uddeles som legater med det formål, at yde økonomisk støtte til nuværende eller tidligere elever på Haderslev Handelsskole som led i deres uddannelse i Danmark eller i udlandet.
Ved uddeling af de enkelte legater skal tages hensyn til udvist flid og økonomiske situation, endvidere fokuseres på udlandsophold.

Ansøgning om legat

Ansøgningen skal sendes via dette link.

Ansøgningen skal være modtaget senest ultimo maj for at komme i betragtning til legatuddelingen som foretages i juni måned hvert år.

På www.legatbogen.dk kan du finde nyttige tips til din legatansøgning og måske finde andre fonde/legater, der matcher din profil.