HHX PÅ DET BLÅ GYMNASIUM
Studie- og erhvervsvalg

HHX-uddannelsens formål, længde og struktur

Formålet med hhx-uddannelsen er at give dig en almen og erhvervsgymnasial uddannelse. En HHX i Haderslev på Det Blå Gymnasium giver dig adgang til både videregående uddannelse og erhvervsmæssig beskæftigelse. HHX står for ”højere handelseksamen” og er en gymnasial uddannelse af 3 års varighed. For at kunne blive optaget på HHX er det en betingelse, at du har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan se en beskrivelse af adgangskravene på UVM.

Studie- og erhvervsvalg efter HHX

Med en bestået HHX-uddannelse kan du gå i gang med videregående studier af forskellig varighed. Det kan for eksempel være en lang videregående uddannelse på universitet eller handelshøjskole. Det er derfor vigtigt at styrke din studiekompetence, og det arbejdes der med både i 1., 2. og 3.g. Du deltager f.eks. i kurser i studie- og notatteknik, informationssøgning og kildekritik, og gennem forskellige arbejdsformer lærer du både at arbejde selvstændigt og at arbejde sammen med andre i mindre eller større grupper. Desuden får du i 3.g tilbud om at komme i 1 uges brobygning på en videregående uddannelsesinstitution, så du får mulighed for at danne dig et indtryk af, om uddannelsen er noget for dig.

Hvis du ikke ønsker at læse videre efter din højere handelseksamen, men derimod gerne vil have praktikplads indenfor handel- og kontorområdet, er det også en mulighed, når du har afsluttet din HHX.

HHX-uddannelsens indhold og form

Uddannelsens overordnede indhold er fastlagt i Lov om de gymnasiale uddannelser (nr. 1716 af 27.12.2016) og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (nr. 497 af 18.05.2017). Både lov og bekendtgørelse findes på Undervisningsministeriets hjemmeside.

HHX-uddannelsen består af et grundforløb efterfulgt af et studieretningsforløb, i alt 3 år. Du kan finde mere information på de relevante sider.

Du skal have en lang række fag, både obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Da der er en række bestemmelser, der skal være opfyldt, for at en højere handelseksamen er bestået, medfører det, at ikke alle får tilbudt de samme valgfag. Skolen sørger for, at de enkelte studieretninger og deres tilbud om valgfag er sammensat således, at betingelserne er opfyldt. Du kan læse om de enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der findes læreplaner for alle fag.

Eksamen på HHX

I løbet af de 3 år, som en højere handelseksamen varer, skal du deltage i mindst 10 prøver efter Undervisningsministeriets udtræk. Du skal dog altid til en mundtlig prøve med udgangspunkt i et studieområdeprojekt (SOP) og en skriftlig prøve i dansk på A-niveau. På 1. og 2. år afholdes desuden mundtlige og skriftlige årsprøver, ligesom du også kommer til at udarbejde andre former for skriftligt arbejde.

For at bestå højere handelseksamen skal du have et gennemsnit på 2,0.

Merit for tidligere uddannelse eller opnåede kompetencer

Alle elever, der starter på HHX i Haderslev på Det Blå Gymnasium efter at have gennemført en anden form for uddannelse, kan ansøge skolen om en vurdering af hvilke fag, der eventuelt kan gives merit for.