EUS
Gør karriere i erhvervslivet

Er du i tvivl om, hvad du skal bruge studenterhuen til? Så er en karriere i erhvervslivet en mulighed.

Har du allerede taget en STX, HF eller en HTX? Så kan du tage en EUS og på bare 5 uger være klar til en elevplads i en virksomhed.

Med en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HF eller HTX), der er adgangskravet til en EUS, kan du nemlig få afkortet grundforløbet på EUD uddannelsen. Med dette afkortede grundforløb er du som EUS klar til en elevplads i en virksomhed efter de 5 uger. Elevtiden varer fra 1 til 2 år, og du får elevløn under elevtiden.

Fag på EUS

Du modtager undervisning i fag, der er målrettede din uddannelsesretning:

KONTORUDDANNELSEN

Nogle danske virksomheder opnår stor succes og er dermed med til at øge velstanden hos virksomhedens ejere, dens medarbejdere og hele samfundet. Virksomhedsøkonomi handler om, hvordan man træffer beslutninger, der øger chancen for, at en virksomhed klarer sig godt.

Nogle gange kan man tage udgangspunkt i, hvordan andre succesfulde virksomheder har gjort og så bygge sin virksomhed op efter samme mønster. Derfor ser vi i faget meget på konkrete virksomheder, og hvad der har været årsagerne til deres fremgang.

Andre gange er det mere fornuftigt at bruge mere generelle modeller og teorier, for at finde frem til hvilke tiltag, en virksomhed bør overveje. Dette er årsagen til, at vi ud over det meget praksisnære også beskæftiger os med en mere forskningsbaseret tilgang til virksomheder.

HANDELS- ELLER DETAILUDDANNELSEN

Nogle danske virksomheder opnår stor succes og er dermed med til at øge velstanden hos virksomhedens ejere, dens medarbejdere og hele samfundet. Virksomhedsøkonomi handler om, hvordan man træffer beslutninger, der øger chancen for, at en virksomhed klarer sig godt.

Nogle gange kan man tage udgangspunkt i, hvordan andre succesfulde virksomheder har gjort og så bygge sin virksomhed op efter samme mønster. Derfor ser vi i faget meget på konkrete virksomheder, og hvad der har været årsagerne til deres fremgang.

Andre gange er det mere fornuftigt at bruge mere generelle modeller og teorier, for at finde frem til hvilke tiltag, en virksomhed bør overveje. Dette er årsagen til, at vi ud over det meget praksisnære også beskæftiger os med en mere forskningsbaseret tilgang til virksomheder.

Kan du lide at vinde? Så vil faget Afsætning tiltale dig. Det handler nemlig om, hvordan virksomheder ved hjælp af langsigtet planlægning kan vinde markedsandele fra konkurrenterne og få succes på et marked. For at kunne lægge denne strategi lærer vores elever at undersøge kundernes adfærd, når de køber varer som eksempelvis en mobiltelefon samt at undersøge konkurrenterne. Du lærer også at lave reklamekampagner og i det hele taget at skræddersy det helt rigtige tilbud af produkter og priser til din målgruppe.

I faget afsætning arbejder vi ikke kun med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden, du lærer også, hvordan virksomheder kan vælge eksportmarkeder og tage højde for de fremmede kulturer ved eksport.

Dermed fylder emner som virksomhedens omverdensforhold, markedsudvælgelse, konkurrence-, vækst- og porteføljestrategier, segmentering og målgruppevalg samt virksomhedens marketingmix meget i faget Afsætning.

Forløbet afsluttes med en grundfagseksamen og en grundforløbseksamen inden for uddannelsesretningerne kontor, handel eller butik (detail).

Elevplads

Du skal selv finde en elevplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du på alle 3 uddannelsesretninger mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter.

Økonomi / Deltagerbetaling

Der er ingen deltagerbetaling. Under grundforløbet er du berettiget til SU, hvis du er over 18 år. Er du allerede begyndt i en elevplads, får du elevløn i skoleugerne.

Opstart

EUS opstartes løbende.

Er du over 25 år og overvejer en EUS?

Hvis du er fyldt 25 år, begynder din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering (RKV). Her tilrettelægges din uddannelse på baggrund af en kompetencevurdering, det vil sige en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har.

Vurderingen foregår som en samtale her på skolen. Inden samtalen er det en stor fordel, hvis du har oprettet dig på minkompetencemappe.dk. Minkompetencemappe.dk er et rigtigt godt værktøj til at samle og organisere din dokumentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af skolens studievejledere.