EUD BUSINESS
Den korteste vej til erhvervslivet

EUD Business – til dig, der ønsker

  • Den korteste vej til erhvervslivet
  • En praktisk uddannelse
  • Spændende fag
  • Konkrete cases fra virkeligheden

EUD Business – Den korteste vej til erhvervslivet

Med en EUD Business på Det Blå Gymnasium er du allerede klar til en elevplads i erhvervslivet efter 1 år. Er det mere end 1 år siden, du forlod folkeskolen, kan du starte direkte på uddannelsens 2. del. Her er du klar til en elevplads i en virksomhed efter kun 20 ugers skolegang.

Gør dine muligheder til virkelighed på Det Blå Gymnasium

Det Blå Gymnasium giver dig med EUD Business en uddannelse, der stiller skarpt på dine evner og det, du brænder for at arbejde med, allerede mens du er på skolen. På denne måde er du klar til at bringe dine evner i spil, når du kommer ud i erhvervslivet.

EUD Business er for dig, der har mod på en karriere inden for handel og butik, og som næsten ikke kan vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv. Du er klar til en uddannelse på en EUD, som har fokus på det praktiske, og som giver dig mulighed for at vælge netop de fag, du er særligt interesseret i. Efter kun ét år bliver du en del af erhvervslivet, og efter tre år er du færdiguddannet.

Fagretninger på EUD Business

Vælger du Det Blå Gymnasium, så får du muligheden for at specialisere dig inden for detail (butik) på EUD Detail-linjen, inden for handel på EUD Handel-linjen. Dette er begge efterspurgte uddannelser, når du skal ud at søge arbejde i en butik eller en virksomhed.

EUD Detail: Fagretningen retter sig mod uddannelsen som salgsassistent inden for forskellige specialer og med job i for eksempel sportsbutik, tøjbutik, supermarked eller som blomsterdekoratør.

EUD Handel: fagretningen retter sig mod uddannelserne som handelsassistent inden for Business to Business med specialer som salg, indkøb, logistik og digital handel B2B med job i for eksempel modebranchen, et byggemarked eller hos en autoforhandler.

Fag på EUD Business

Her kan du se, hvilke fag du skal have på de to forskellige fagretninger på EUD Business:

EUD Detail

På første halvår har du erhvervsfag, dansk C, samfundsfag C og engelsk C. På andet halvår har du virksomhedsøkonomi C, IT C, afsætning C, uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

EUD Handel

På første halvår har du erhvervsfag som engelsk C, dansk C og samfundsfag C. På andet halvår har du virksomhedsøkonomi C, IT C, afsætning C, uddannelsesspecifikke fag og valgfag.

På både EUD Detail og EUD Handel vil du få en 2-årig praktikperiode efter det første år. Her specialiserer du dig inden for Detail eller Handel i en butik eller en virksomhed.

Hvad er adgangskravene til EUD Business?

  • Du skal have mindst karakteren 2 i gennemsnit mundtligt og skriftligt i henholdsvis Dansk og Matematik fra folkeskolen.
  • Du skal være erklæret uddannelsesparat, hvis du kommer direkte fra grundskolen.

Får du SU eller løn på EUD-uddannelsen?

Begge dele, du får nemlig SU, når du er fyldt 18 år og går i skole. Under elevtiden får du løn.

Studievejleder Mette Fogtmann Johannson

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejleder Mette Fogtmann Johannson – hun kan også hjælpe dig med en tilmelding til uddannelsen.

Mette Fogtmann Johannson

Studievejleder EUD/EUX

Mail: mj@hhs.dk
Tlf: 28 55 27 66