HHX
På Det Blå Gymnasium

Med en HHX studentereksamen får du en alsidig og moderne
ungdomsuddannelse med et hav af muligheder for at uddanne dig videre

Uddannelsen er et godt springbræt til dit videre uddannelsesforløb. Uanset hvad din drøm er, så giver en HHX en god start på din videre karriere. Med de muligheder en HHX giver dig, behøver du ikke at vide, hvad du gerne vil arbejde med senere i dit liv allerede nu. Tværtimod vil uddannelsen og den vejledning, du vil modtage undervejs, hjælpe dig til at træffe det rigtige valg.

HHX uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du både får undervisning i almindeligt kendte fag som samfundsfag, dansk og engelsk og i nye fag, der handler om virksomheders økonomi, marketing og retslige forhold (jura).

Du begynder din hhx-uddannelse med et grundforløb på 3 måneder. Grundforløbet handler i høj grad om dit valg af studieretning. Du skal nemlig vælge studieretning i slutningen af grundforløbet.

Grundforløbet præsenterer dig for studieretningernes fagområder og fag og for de typer af videregående uddannelser, som studieretningerne er målrettet mod.

Herefter påbegynder du studieretningsforløbet. Det består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag i samspil med hinanden.