STØTTE UNDER STUDIET

På Det Blå Gymnasium tilbyder vi støtte til elever såvel faglige som personlige eller sociale problemer.

Ud over studievejledere har vi mentorer, en studenterpræst og en psykolog tilknyttet skolen.

Der er desuden mulighed for SPS støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en ungdomsuddannelse på Det Blå Gymnasium på lige vilkår med dine kammerater, også selv om du har psykiske eller fysiske vanskeligheder.

Slutteligt bliver alle nye elever screenet digitalt for ordblindhed ved opstarten på skolen, og du har efterfølgende mulighed for at søge vejledning hos en af vores 2 fastansatte læsevejledere, hvis du har svært ved at stave eller læse med god forståelse.