EUX BUSINESS
Fagretning EUX Kontor

Med en EUX-uddannelse inden for kontorområdet vil du få stor viden om mange forskellige administrative opgaver. Næsten alle virksomheder har i dag en kontorfunktion, så mulighederne for job er mange.

EUX Kontor på Det Blå Gymnasium giver dig en grundlæggende viden om administration og økonomi. En stor del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre såvel skriftligt som mundligt. Dermed er kommunikation væsentligt. Det kan fx være med kunder, borgere, kolleger etc. Du lærer desuden at arbejde med forskellige IT-systemer såsom tekstbehandling, regneark, databaser og andre it-programmer.

Med en uddannelse inden for kontorområdet er dine muligheder mange. Du kan blive ansat inden for både stat, kommune, region eller i en privat virksomhed.

Fagretningen EUX Kontor retter sig mod uddannelserne til:

Kontorassistent inden for forskellige specialer som for eksempel administration (privat eller offentlig), lægesekretær, advokatsekretær, rejseliv, økonomi, revision, spedition og shipping.

Fagretningen er obligatorisk, hvis du vælger en kontorassistent-uddannelse.

En kort vej til erhvervslivet

EUX Kontor er for dig, der er sulten på livet. Du har drømme og ambitioner for din fremtid, og du ønsker en karriere med indflydelse og ansvar. Du er klar til et forløb, der stiller krav til din faglighed, og som forbereder dig til erhvervslivet – også med et internationalt perspektiv. Med en EUX Kontor er dine muligheder åbne. EUX-uddannelsen er også for dig, som ønsker en lidt kortere vej ud i erhvervslivet, eller for dig, der endnu ikke har bestemt dig for, om du vil gå gymnasievejen eller tage en erhvervsuddannelse.

Faglige temaer på EUX Kontor

Du kommer til at arbejde med en række interessante temaer blandt andet inden for:

  • Markedsføring og salg
  • Regnskab og økonomi
  • Iværksætteri – hvordan starter jeg min egen virksomhed?
  • Salgsudstillinger og messer
  • Kommunikation
  • Og meget mere

Undervisningen på EUX Kontor på Det Blå Gymnasium

Når du arbejder med temaer og projekter her, kommer du tæt på erhvervslivet samt de opgaver og udfordringer, man står over for på virksomheder og arbejdspladser i forskellige brancher. Det er det, vi kalder ”praksis- og projektorienteret undervisning”. Undervisningen tilrettelægges, så du udnytter dine evner og interesser og bliver udfordret personligt, fagligt og socialt.