Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Legater 

På Det Blå Gymnasium

——— Legater

DetBlåGym_547

Det Blå Gymnasiums uddannelsesfond

Afkastet af fondens formue skal uddeles som legater med det formål, at yde økonomisk støtte til nuværende eller tidligere elever på Haderslev Handelsskole som led i deres uddannelse i Danmark eller i udlandet.
Ved uddeling af de enkelte legater skal tages hensyn til udvist flid og økonomiske situation, endvidere fokuseres på udlandsophold.

Ansøgning om legat

Ansøgningen skal sendes med sikker post og mærkes “Uddannelsesfonden” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være modtaget senest ultimo maj for at komme i betragtning til legatuddelingen som foretages i juni måned hvert år.

Fonden har ikke et formelt ansøgningsskema, men ansøgningen skal være velbegrundet og indeholde mailadresse, privat adresse samt CPR-nummer.

Alle legatansøgere modtager en mail som bekræftelse på modtagelse af ansøgningen. Der udsendes ikke afslag til legatansøgerne.

På www.legatbogen.dk kan du finde nyttige tips til din legatansøgning og måske finde andre fonde/legater, der matcher din profil.