Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Strategiske Indsatsområder

På Det Blå Gymnasium

——— Strategiske indsatsområder

DetBlåGym_625

Indsatsområder for at udvikle den pædagogiske praksis på Det Blå Gymnasium (fælles for HHX, EUX og EUD)

Med afsæt i visionen om at ”være kendt for et højt kvalitetsniveau, både fagligt og pædagogisk” har skolen for skoleåret 2020/2021 udvalgt 4 overordnede strategiske indsatsområder:

 1. Individualitet
 2. Præstation og pres
 3. Lærerens rolle og relation
 4. Engagement og aktivering

Individualitet

 • Formativ feedback
 • Talentudvikling – vi skal huske toppen
 • Undervisningsdifferentiering

Præstation og pres

 • Lektier og lektiefrihed
 • Koordinering af afleveringer og projekter
 • Oplevelse af mestring
 • Evalueringsformer
 • Øverum og prøverum

Lærerens rolle og relation

 • Lærerens rolle i forhold til at skabe relationer i og til klassen
 • Kontaktlærerens rolle og organisering af kontaktlærerfunktionen

Engagement og aktivering

 • Relevans og meningsfuldhed i fagene
 • Cooperative Learning

Særlige pædagogiske indsatsområder på EUD

Med afsæt i visionen om at ”være kendt for et højt kvalitetsniveau, både fagligt og pædagogisk” samt med udgangspunkt i elevtrivselsundersøgelsen på EUD afdelingen 2019 har skolen for skoleåret 2020/2021 udvalgt 2 yderligere strategiske indsatsområder:

 1. Elevernes velbefindende – den sociale trivsel på EUD
 2. Gennemførsel fra uddannelsesstart til hovedforløb

Indsatsområde: positionering af Det Blå Gymnasium

Skolens netværk lokalt skal fortsat udbygges til gavn for skolens positionering og samarbejde med eksterne aktører.

Skolen skal have en sammenhængende og effektiv ekstern kommunikation, der understøtter skolens vision og samtidig positionerer Det Blå gymnasium I Haderslev som et moderne gymnasium med aktuel, relevant og motiverende uddannelse. En skole, der kontinuerligt sigter mod at fremme den enkelte elevs faglige og sociale trivsel med fokus på fastholdelse og gennemførsel.