Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Studie- og ordensregler

På Det Blå Gymnasium

——— Nyttige information til elever

DetBlåGym_583

Den første dag på Det Blå Gymnasium vil du blive/blev du præsenteret for skolens studie- og ordensregler, som du ved underskrift er forpligtet på og som vi har en klar forventning om at du overholder. Har du lyst til at læse eller genlæse studie- og ordensreglerne ligger de her neden for.

Her ligger samtidig Det Blå Gymnasiums antimobbestrategi, samt skolens eksamensregler og eksamensbestemmelser.