Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Vi leder videre

Med Videregående ledelsesuddannelse kan du fortsætte din udvikling som leder, finde flere redskaber og retningslinjer at lede efter. Nøgleord er anerkendende ledelse, projekter, innovation, forandring og medarbejdernes trivsel og udvikling.

Har du færdiggjort Grundlæggende ledelsesuddannelse? Eller har du ad anden vej fået styr på de grundlæggende ledelsesværktøjer? Så kan du blive inspireret og fortsætte din udvikling som leder med denne anerkendte uddannelse.
Du lærer blandt andet at organisere, sammensætte og lede forskellige produktionsgrupper/teams og får indblik i teknikker til at fremme samspillet i grupper. Du vil kunne tilpasse din lederstil i forhold til grupper-/teams formål og udviklingstrin og analysere gruppernes udviklingsbehov. Du får værktøjer og metoder til forebyggelse af stress og øge trivslen på arbejdspladsen.

Fokus på projekter og processer

Med uddannelsen lærer du at anvende den optimale projektstyringsmodel. Derudover får du indblik i innovationsprocesser og lærer at anvende enkle metoder til at lede medarbejdere på et operativt niveau i disse processer.

Dit udbytte

At lede handler i høj grad om at lytte, og at kunne se og udvikle potentialet i andre. Derfor giver uddannelsen dig også færdigheder i forskellige lytte- og spørgeteknikker, og du bliver samtidig bevidst om din foretrukne forhandlingsstil. Målet er, at du:

  • kan anvende en anerkendende tilgang til udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer
  • kan sikre en fremadrettet, konsensusorientering og løsningstilgang til problemer og konflikter
  • kan anvende metoder til håndtering af arbejdsmiljøorienterede problemer
  • lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet i grupper
  • kan anvende metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser
  • lærer at diagnosticere, organisere og strukturere forskellige problembehandlingsprocesser
  • får kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige produktionsmiljøer
  • kan anvende en optimal projektstyringsmodel

Kursusforløb

Kurset løber over 14 dage som en vekselvirkning mellem korte teoretiske input, praktiske øvelser, diskussioner og gruppearbejde.
Undervisningen gennemføres fra uge 35 – 49 med en ugentlig undervisningsdag (undervisningsfri i uge 42).

Målgruppe

Ledere med erfaring og styr på grundlæggende ledelsesværktøjer, som ønsker en overbygning med viden omkring anerkendende ledelse, projekter, innovation, forandring samt medarbejdernes trivsel og udvikling.

Økonomi

Prisen er fra kr. 2.560 pr. deltager.
For personer uden for AMU-målgruppen er prisen fra kr. 8.299 for hele forløbet.
Der kan søges VEU-godtgørelse på op til kr. 911 pr. deltager pr. dag.

Indhold

42833                Anerkendende ledelse
49442                Lederens værktøjer til at forebygge stress
43573                Ledelse af teams/produktionsgrupper
47472                Ledelse af innovationsprocesser
43572                Ledelse af forandringsprocesser
49445                Projektledelse

Kan du få AMU pris?
Se mulighed for VEU-godtgørelse.

Go to Top