Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Event Series Event Series: Få papir på det du kan…

Individuel kompetencevurdering

Målgruppe

For dig som gerne vil have papir på dine kompetencer i bl.a. IT og regnskab, og have mulighed for at opnå merit på kommende erhvervsuddannelser.

Mål

Det handler om at få papir på din viden, færdigheder og kompetencer – uanset hvor de er erhvervet (uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.), som kan måles op mod amu-fag eller enkelte uddannelsesmål.
Det vil sige, at du kan få papir på kompetencer, du har erhvervet “i livets skole”, og som er på niveau med “skolekompetencer”.
Målet er at du får anerkendelse af dine realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Indhold

Forløbet bliver individuelt tilrettelagt ud fra dine kompetencer samt uddannelse- og erhvervsmæssig baggrund.
Der bliver ud over øget fokus på dig og dine kompetencer, mere input og sparring til din personlige plan.
I forløbet kan der, afhængigt af dine forudsætninger, blive udarbejdet:

  • En personlig uddannelsesplan
  • Amu-uddannelsesbeviser
  • Amu-kompetencebeviser

Beviserne er meritgivende mod delmål på enkeltfag på erhvervsuddannelserne.
Opfylder du alle delmålene, vi der være mulighed for opnåelse af hele uddannelsesbeviser, der kan give fuld merit på fag som informationsteknologi og erhvervsøkonomi på C-niveau.
Det vil sige at en vurdering af dine kompetencer:

  • Kan give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse
  • Kan være en genvej til at få en erhvervsuddannelse og blive faglært
  • Styrke jobfastholdelse og jobmobilitet

En vurdering af basale færdigheder som matematik og dansk vil indgå som en del af forløbet.
40080 Individuel kompetencevurdering

Kursusforløb

Kurset vil være fordelt over 5 dage.
Alle dage i tidsrummet kl. 8:00 – kl. 15:24

Økonomi

Pris: Kr. 2.701 pr. deltager.
AMU pris: Ingen deltagerbetaling.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse. Se mere her.

Ledige skal kontakte jobcentret.

Go to Top