Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Med dansk på FVU-niveau kan virksomheden tilbyde medarbejderne en mulighed for at forbedre og supplere grundlæggende færdigheder i dansk.

Målgruppe

FVU læsning er for medarbejdere over 18 år, der har behov for at blive bedre til at læse og skrive.
FVU start er for to-sprogede medarbejdere over 18 år, der har behov for at blive bedre til mundtligt dansk.

Hvor og hvornår

Hver mandag 8.00 – 11.30 på Udviklingscenter Syd.

Mål

  • at medarbejderen blive bedre til mundtligt dansk
  • at medarbejderen blive bedre til at læse og skrive
  • at medarbejderen får lettere ved at løse de daglige arbejdsopgaver
  • at medarbejderen får lettere ved at gennemføre efteruddannelse

Indhold

Dansk FVU-læsning indeholder 4 niveauer (trin), hvor der arbejdes med

  • læsning og stavning
  • grammatik
  • forskellige former for tekster om emner relateret til arbejdslivet og medarbejderens dagligdag

Ved starten af undervisningen gennemføres en trinindplacering, så medarbejderen får undervisning, der passer til præcist det niveau, som vedkommende har behov for.

På Dansk FVU-start arbejdes der med at

  • kommunikere om relevante emner på et basalt og overvejende situationstilpasset dansk
  • forstå og anvende hyppigt forekommende ord og faste fraser
  • styrke forudsætningerne for læsning

Kursusforløb

Inden undervisningen starter, gennemføres enten en vurdering af medarbejderen (FVU start) eller en FVU-test (FVU læsning), som er adgangsgivende til undervisningen.

Undervisningen i FVU læsning kan afsluttes med en prøve.

Økonomi:

Undervisningen er gratis for alle medarbejdere, der er over 18 år og i målgruppen.
Der er mulighed for SVU efter gældende regler.

Go to Top