Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Engelsk er et verdenssprog og bruges til stort set alt i dag. Du kan ikke undgå at komme i berøring med engelsk på jobbet i dag.

Kom på forkant med dit engelsk på jobbet i dette kursus.

Målgruppe

Alle medarbejdere og ledere, der ønsker at forbedre deres engelsk – uanset niveau.

Målet med kurset er, at du:

  • kan bruge engelsk situationsbestemt i forhold   til målgruppe, sted og medie
  • kan anvende engelsk i typisk og basal  kommunikation, hvilket sætter deltageren i stand til  at udføre sine daglige arbejdsfunktioner på engelsk

Indhold

44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd

Læs mere på amukurs.dk

Kursusforløb

Varighed: 5 dage
Undervisningsform: Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori, oplæg og træning.

Økonomi

Prisen er kr. 960
For personer udenfor AMU-målgruppen er prisen kr. 2.701
Der kan søges VEU-godtgørelse på op til kr. 911pr. dag.

Kan du få kurset til AMU pris?
Se muligheden for VEU-godtgørelse her.

Yderligere om kurser hos os

Læs mere om forplejning, få kørselsvejledning og yderligere information til kursister.

Go to Top