Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Event Series Event Series: Kurser i ledelse – test

Hvad leder du efter?

God ledelse kræver, at du har klare metoder at arbejde – og lede – efter. Det får du med den Grundlæggende lederuddannelse, som giver indsigt i lederens mange, interessante udfordringer.

Med denne anerkendte uddannelse får du indsigt i betydningen af din egen lederstil samt i en lang række konkrete ledelsesredskaber, der tilsammen styrker dine kompetencer inden for et bredt felt af ledelsesopgaver.
På den Grundlæggende lederuddannelse arbejder vi med kommunikation, konfliktløsning, adfærdspsykologi samt forandrings- og udviklingsprocesser. Dette styrker dit lederskab og hjælper dig til at kunne afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Du bliver bedre til at gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.

Mere medarbejdermotivation

Du bliver bevidst om kommunikationens betydning for din egen lederrolle og kan dermed bruge forskellige kommunikationsformer i omgangen med dine lederkolleger, din egen leder og dine medarbejdere. Du lærer desuden at igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed.

Dit udbytte

Leder du efter en motiverende uddannelse, der giver dig konkrete pejlemærker at arbejde – og lede – efter i en hverdag som leder? Så er den grundlæggende lederuddannelse lige dig. Målet er, at du:

 • bliver bevidst om din rolle som leder
 • får indsigt i, hvad god ledelse og en god leder er
 • kan anvende forskellige lederstile og -metoder
 • bliver bedre til at kommunikere og håndtere konflikter
 • bliver fortrolig med grundlæggende ledelsesværktøjer

Kursusforløb

Kursets varighed er 14 dage, og gennemføres hver onsdag fra september – december 2022
Kurset gennemføres som holdundervisning med tilstedeværelse, men med mulighed for at koble på virtuelt, hvis du ønsker uddannelsen som onlineforløb.

AMU prøver

Pr. 1/1-19 blev der indført et generelt prøvekrav på AMU ( arbejdsmarkedsuddannelserne).
Udviklingscenter Syd skal tilbyde en AMU prøve, som afslutning på hvert AMU-fag.
Læs mere om AMU prøver

Indhold

 • 49728 Ledelse og det personlige lederskab
 • 49729 Kommunikation som ledelsesværktøj
 • 49730 Mødeledelse
 • 49441 Arbejdsmiljøledelse
 • 49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
 • 49733 Situationsbestemt ledelse
 • 49734 Forandringsledelse

Målgruppe

Nuværende eller kommende ledere, der vil styrke deres ledelseskompetencer
OBS: Efter uddannelsen kan du tage overbygningen Videregående lederuddannelse
Tilmelding til Videregående ledelse

Økonomi

Prisen er fra kr. 2.688 pr. deltager
For personer uden for AMU-målgruppen er prisen fra kr. 8.529 pr. deltager
Kurset anvender teorier fra E-stimate personprofiler, og du kan forud for kurset få lavet din egen personprofil, der giver dig indblik i og forståelse for din adfærd i givne situationer. Tilkøb er frivilligt af E-stimate profiler er frivilligt. Prisen for en personprofil er  kr. 1.000 ekskl. moms.

Få tilskud til dit AMU-kursus

Der kan søges om at få lønrefusion i forbindelse med dit AMU-kursus og dermed få dækket dine lønudgifter. Du kan søge om VEU-godtgørelse på op til kr. 892 pr. dag hvis du er inden for AMU-målgruppen. Læs mere om tilskudsmuligheder her. Er du i tvivl om du kan få tilskud? Kontakt os gerne og vi hjælper dig.
Læs mere om den Grundlæggende lederuddannelse på amukurs.dk

Go to Top