Indlæser Begivenheder

Alle Begivenheder

Ledelse af grøn omstilling og bæredygtig forretningsforståelse

Et af de vigtigst emner for virksomhederne fremtid er holdningen og tilgangen  til grøn omstilling og bæredygtighed. Vejen til en  mere grøn og bæredygtig virksomheden, er ikke kun at arbejde med bæredygtighed på ledelsesniveau, men også kunne se vigtigheden i at motivere og inddrage virksomhedens medarbejderne i indsatser for bæredygtig forretningsudvikling.

Dit udbytte

Efter kurset kan du arbejde med bæredygtighed i dit lederskab, samt motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtighed. Målet er, at du:

  • kan arbejde med bæredygtighed i dit lederskab, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og markedstendenser
  • får viden om lederadfærd med henblik på at kunne motivere medarbejdere i forhold til bæredygtighed
  • kan anvende tillært viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur
  • kan indgå i et samarbejde med øvrige funktioner i virksomheden i forhold til bæredygtighed
  • kan anvende viden om grøn omstilling konkret i forhold til forretningsudvikling
  • har viden om almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressource
  • på det operationelle ledelsesniveau kan identificere og planlægge optimeringsprocesser
  • kender betydningen af og kan identificere og registrere valide data, som kan give indikationer om fremskridt
  • kan motivere og inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtig forretningsudvikling
  • kan skabe bevidsthed om, hvordan virksomhedens indsatser bidrager til bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål

Kursusforløb

5 dage fordelt over 2 uger
d. 20., 21., 26., 27. og 28. september 2023

Målgruppe

Ledere, der ønsker at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling i virksomheden, og ønsker at involvere medarbejderne i processen.

Økonomi

Prisen er kr. 960 pr. deltager.
For personer uden for AMU-målgruppen er prisen fra kr. 2.931.
Der kan søges VEU-godtgørelse på op til kr. 911 pr. dag.

Indhold

45251 Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed
45214 Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling

Go to Top