Skip to content

MENU

Menu

VEU-godtgørelse VEU står for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse. VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) er den kompensation, virksomheder kan få, når de sender medarbejdere på kursus eller efteruddannelse.

VEU-godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør pt. 100% af dagpengesatsen. I 2020 er det kr. 871 pr. dag pr. medarbejder. Ansøgningen foregår elektronisk samtidigt med tilmelding.

Der kan søges VEU-godtgørelse for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen. Deltagere med en videregående uddannelse er uden for AMU-målgruppen.

  • Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus
  • Når du har tilmeldt dig kurset, får du automatisk et link til ansøgning
  • Vær opmærksom på, at du skal have ansøgt om VEU-godtgørelse senest 4 uger fra sidste kursus dag

VEU-godtgørelsen reguleres årligt, og du kan se den aktuelle sats her.
Se her, om din medarbejder er i AMU-målgruppen

Øvrige muligheder for løntabsgodtgørelse.

Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU)
Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning.

Omstillingsfonden
Er du faglært eller ufaglært, kan du søge tilskud til din akademi- eller diplomuddannelse hos omstillingsfonden.

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.