Skip to content

MENU

Menu

Skolegodkendelser Udlagt undervisning

Ved udlægning af AMU fag udarbejder KursusCenter, Haderslev Handelsskole skriftlige aftaler omkring skolegodkendelser med skoler, der har de godkendte FKB’er.

Jævnfør Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. § 23, stk. 1 – 3 og Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. afsnit 3.3.1. skal de skriftlige aftaler om udlicitering af undervisning skal være tilgængelige på såvel udbudsinstitutionen som underleverandørens hjemmeside fra tidspunktet for aftalens indgåelse til 1 år efter dens udløb.

2023

2022

AMU-SYD-2022-FKB-2679
AMU-SYD-2022-FKB-2679-44853
ZBC-2022-FKB-2222
SOSU-SYD-2022-FKB-2222
AMU-SYD-FKB-2679-Vinduespudser-hold-4
AMU-FYN-2022-FKB-2222-40144-45872
AMU-FYN-2022-40144-m.fl
AMU-FYN-2022-FKB-2688
AMU-FYN-2022-FKB-2676-49376
AMU-FYN-2022-FKB-2266-49259
40144-Udlaegningsaftale-AMU-i-Region-Sjaelland-1.-halvaar-2022