Skip to content

MENU

Menu

AMU-udbudspolitik for Udviklingscenter Syd

Afdækning af de regionale uddannelsesbehov

KursusCenter, Haderslev Handelsskole er godkendt til at udbyde den fælles kompetencebeskrivelse, FKB’en “Administration”, “Ledelse” samt ”Individuel kompetencevurdering i AMU”. KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil på baggrund af den løbende behovsafdækning samt de hidtidige erfaringer med efterspørgslen efter disse uddannelsesmål tilrettelægge, udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelserne. Udover ovennævnte gennemføres AMU kurser med udlagte FKB’er fra andre samarbejdspartnere.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil løbende vurdere behovet for at supplere dette udbud på baggrund af de behov, der måtte opstå i området. Der er et stort behov for løbende om- og opkvalificering af medarbejdere indenfor IT, kommunikation, samarbejde, salg, sprog, økonomi samt ledelse og personlig udvikling.

Uddannelse af ufaglært arbejdskraft til faglært niveau samt uddannelse af medarbejdere fra faglært niveau til akademiniveau får derfor endnu større betydning.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole arbejder systematisk med kompetenceudvikling. Vi tilrettelægger et udbud, der tilgodeser kursisternes behov. KursusCenter, Haderslev Handelsskole vil i samarbejde med andre skoler, jobcentre og virksomheder løbende tilrettelægge sammenhængende kursusrækker inden for de nævnte FKB’er.

Markedsføring

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har et godt samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, kommunen, faglige organisationer, samt udvalgte freelance konsulenter. Vi tilrettelægger i samarbejde både enkeltkurser og sammenhængende kursusrækker med henblik på at tilgodese lokale arbejdsmarkedsmæssige behov for opkvalificering af både ledige og beskæftigede. KursusCenter, Haderslev Handelsskolenlægger stor vægt på en tæt dialog med lokale virksomheder om efter- og videreuddannelsesbehov. 

Skolens markedsområde er karakteriseret ved mange små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder samt offentlig administration og andre offentlige virksomheder. Markedsføringen af arbejdsmarkedsuddannelserne rettes primært mod ufaglærte, kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder indenfor såvel handel som håndværk og industri.

Udviklingscenter Syd markedsfører hovedsagligt sit udbud inden for det tidligere beskrevne område ved:

  • Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner
  • Virksomhedsbesøg og netværksaktiviteter
  • Årlige konferencer og temadage
  • Besøg hos jobcenter, faglige organisationer, erhvervsnetværk, m.v.
  • www.voksenuddannelse.dk
  • www.kursushhs.dk
  • Annoncering i lokalområdet
  • Relationsopbygning og kundepleje

Skole- og projektsamarbejder:

Synergiskolesamarbejdet. Et udviklende samarbejde mellem 10 mindre handelsskoler i Jylland og på Vestfyn.
Udviklings- og udbudssamarbejde med Tønder Handelsskole, BC-Syd, EASV (Erhvervsakademiet) samt University College.

Spidskompetencer

KursusCenter, Haderslev Handelsskole har, bl.a. via et bredt netværk af freelance undervisere, kompetencer indenfor følgende områder: handel, detail, administration, kontor, økonomi, IT, ledelse, human ressource, trivsel og motivation, CSR, arbejdsmiljø samt innovation og kreativitet.

Kvalitetssikring

Der er udarbejdet interne politiker og arbejdsbeskrivelser vedr. udbud og gennemførelse af AMU kurser. ”Vis kvalitet” systemet benyttes som et aktivt værktøj i kvalitetssikringen. Den ansvarlige kvalitetsmedarbejder medvirker endvidere ved uanmeldte besøg, når vore undervisere gennemfører aktiviteter.

Bestyrelsen
Haderslev Handelsskole

Har du spørgsmål?

Ring til os direkte på:

7352 0202

I vores åbningstid får du svar med det samme. Mellem kl. 16.00 og 8.00 kan du lægge en besked, og få svar den efterfølgende dag.

Du kan også skrive til os ›