Skip to content

MENU

Menu

Pædagogiske principper Vores tilgang til læring og udvikling med bundlinjeeffekt.

Al pædagogisk udvikling på Udviklingscenter Syd sker naturligvis med respekt for skolens mission og vision, og den sker inden for rammerne af skolens vedtægter.

Når vi på Udviklingscenter Syd tilrettelægger udviklings- og uddannelsesaktiviteter, gør vi det med udgangspunkt i vores viden om, at udvikling og uddannelse er en del af en ofte længerevarende proces for deltageren og for virksomheden. Vi skræddersyer alle aktiviteter, således de tager afsæt i såvel den enkelte og det konkrete behov og mål med aktiviteten.

Vi vil sikre udvikling ”med garanti”

Vi arbejder ud fra, at en succesfuld lære- og udviklingsproces har tre faser:

  • Motivation og forberedende aktiviteter inden kursus-/uddannelsesstart
  • Veltilrettelagte kursus-/uddannelsesaktiviteter
  • Opfølgningsaktiviteter efter kursus-/uddannelsesafslutning

Vi tilrettelægger vores uddannelsesaktiviteter ud fra pædagogiske principper, der indebærer, at

  • undervisningen differentieres og målrettes i forhold til kursusdeltagernes forudsætninger, med udgangspunkt i jobfunktioner, viden og erfaringer
  • undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og øvelser
  • undervisningen er træningsbaseret og praksisnær, og de praktiske øvelser tager fortrinsvis udgangspunkt i konkrete situationer og opgaver fra den enkeltes arbejdsplads og hverdag
  • undervisningen er baseret på anvendelsen af forskellige læringsformer, der tager højde for deltagernes forskellige indlæringsstile- og forskellige måde at lære og udvikle sig på
  • deltagerne anvender og kan udveksle erfaringer, og uddannelserne lægger op til at danne udviklingsnetværk
  • undervisningen lægger op til respektfulde, resultatorienterede og anerkendende samarbejdsrelationer – mellem underviseren og deltageren samt mellem deltagerne indbyrdes og de mulige involverede virksomheder

De pædagogiske principper skal understøtte, at deltagerne og virksomhederne får størst mulig effekt af den investering, som kurser og andre uddannelsesaktiviteter er – både økonomisk og tidsmæssigt.

Vi garanterer effekt og nytteværdi, af de aftalte og gennemførte aktiviteter, såfremt deltagerne bringer den nye viden, indsigt og værktøjer i spil i dagligdagen.

Undersøgelser viser, at vi ved at øge vores fokus på tre vigtige faser, kan få en markant større effekt af kurser og udviklingsaktiviteter, på bundlinjen.

Disse undersøgelser fortæller, at

> 40% af effekten opnås ved at være godt forberedt og motiveret til uddannelsesaktiviteten/kurset
< 20% af effekten opnås via selve deltagelsen
> 40% opnås ved at fokusere på den efterfølgende implementering af de nye værktøjer