Skip to content

MENU

Menu

Få tilskud til akademiuddannelse via Omstillingsfonden

Med tilskud kan din uddannelse blive gratis

Er du faglært eller ufaglært, kan du søge tilskud til din akademiuddannelse hos Omstillingsfonden. Det betyder, at din uddannelse kan blive gratis, hvis den koster kr. 10.000 eller derunder. Du kan søge tilskud hvert år de næste tre år.

Du kan få tilskud fra Omstillingsfonden, hvis du:

  • har en erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen som det højeste uddannelsesniveau
  • er ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  • er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse

Hvordan søger jeg?

Det er nemt! For når du tilmelder dig et efter- og videreuddannelsesmodul, kan du samtidig søge tilskud fra Omstillingsfonden ved at henvende dig til din uddannelsesinstitution og udfylde en tro- og love-erklæring.

Kort om omstillingsfonden

Fonden har til formål at gøre det lettere for faglærte og ufaglærte medarbejdere at videreuddanne sig i perioden 2018-2021. Den råder over 65 millioner kroner om året i alle fire år. Du kan altså søge op til 10.000 kroner i støtte til din uddannelse om året i perioden 2018-2021. Støtten tildeles efter først til mølle-princippet – så det er vigtigt, at du søger tilskud så tidligt som muligt.

Læs mere om akademiuddannelser 

Øvrige muligheder for løntabsgodtgørelse.

Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU)
Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus.

Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU)
Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning.

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.