Skip to content

MENU

Menu

Kompetencefonde En kompetenceudviklingsfond er en fond, som en lang række virksomheder betaler til, så medarbejderne kan blive efteruddannet. Fondene er oprettet som en del af overenskomsten.

Kompetenceudviklingsfondene er oprettet for at sikre, at alle medarbejdere har muligheder for at blive efteruddannet løbende – til gavn for både virksomhed og medarbejder.

Pengene i fondene bliver kun brugt til uddannelsesaktiviteter. Hvis du vil have mere at vide om, hvilke uddannelser og kurser pengene bliver brugt til, kan du kontakte den relevante lønmodtagerorganisation eller arbejdsgiverorganisation.”

Kilde: PensionsDanmark

Hvad er en kompetencefond?

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde. Fondene giver tilskud til deltagerbetaling, løntilskud, transport og undervisningsmaterialer.

Aftalen om kompetencefondene, blev indgået for at give både virksomheder og medarbejdere en ekstra motivation til at øge efter- og videreuddannelsesaktiviteten. Aftalen indebærer, at den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året på selvvalgt uddannelse. Virksomhederne betaler til ordningen gennem et bidrag, der indgår i en kompetencefond.

Hvilke overenskomster er der kompetencefonde i?

Der findes bestemmelser om kompetencefonde i de fleste overenskomster indenfor DA’s medlemsorganisationer med et modstående LO forbund.

Hvem administrerer kompetencefondene?

Opkrævning af bidrag til en kompetencefond og udbetaling af tilskud fra en kompetencefond er placeret i tre store og en række mindre administrationsordninger afhængig at hvilken overenskomst der er tale om.

Kompetencefonde.dk

DA Fonde forestår opkrævning af bidrag og udbetaling af tilskud for overenskomster for Dansk Erhvervs Butiksoverenskomst, Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service, IT-Overenskomsten, Overenskomsten for Reklame & Forlag, Overenskomsten for Produktion i Supermarkeder, Bageroverenskomsten, Landsoverenskomsten for Pleje & Omsorg (FOA-Frit Valg), og Landsoverenskomsten for Teknisk Landsforbund. På Kompetencefonde.dk kan både medarbejdere og virksomheder oprette ansøgninger.
Læs mere her.

Uddannelsesfonden.dk

Pension Danmark forestår opkrævning af bidrag og udbetaling af tilskud for Dansk Erhvervs Lageroverenskomst, Transportoverenskomst, Turistvognmændenes Overenskomst, Metaloverenskomst, samt Vikaroverenskomst. I Pension Danmarks administration er det kun virksomhederne, der har adgang til at oprette ansøgninger.
Læs mere på Uddannelsesfonde.dk.

Industriens Kompetencefond

Industriens Pension/Industriens Kompetencefond forestår opkrævning og udbetaling af tilskud for overenskomster indenfor Dansk Industris område, f.eks. Industriens timelønsoverenskomst og Industriens funktionæroverenskomst. I Industriens Kompetencefond er det kun den enkelte medarbejder, der kan oprette ansøgninger.
Læs mere på Ikuf.dk.

Kilde: www.danskerhverv.dk

 

Øvrige muligheder for løntabsgodtgørelse.

Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU)
Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus.

Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU)
Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning.

Omstillingsfonden
Er du faglært eller ufaglært, kan du søge tilskud til din akademi- eller diplomuddannelse hos omstillingsfonden.