Skip to content

MENU

Menu

Få tilskud til uddannelse At dygtiggøre sig og blive klogere på verden – det betaler sig altid. Men vidste du, at der også er gode muligheder for, at det helt bogstaveligt betaler sig med en efteruddannelse? Der er nemlig gode chancer for, at du kan få tilskud til din eller dine medarbejderes uddannelse.

Læs mere her om de forskellige muligheder for løntabsgodtgørelse.

Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU)
Du kan søge VEU-godtgørelse, når du deltager på et AMU kursus.

Statens voksenuddanelsesstøtte (SVU)
Du kan søge SVU, når du deltager på uddannelser inden for akademifag, ordblindeundervisning eller forberedende voksenundervisning.

Omstillingsfonden
Er du faglært eller ufaglært, kan du søge tilskud til din akademi- eller diplomuddannelse hos omstillingsfonden.

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.