Skip to content

MENU

Menu

Åbenhed og kvalitet

Ifølge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i arbejdsmarkedsuddannelserne, skal skolen offentliggøre en række oplysninger, der kan hjælpe dig som bruger til at vurdere kvaliteten af skolens kursusaktiviteter.

KursusCenter, Haderslev Handelsskole er en handlekraftig kursusvirksomhed med fokus på efteruddannelse af høj kvalitet, hvor der er stor fokus på kompetenceudvikling for både virksomheder,  medarbejdere og ledige. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere kvaliteten i vores kurser og undervisning, arbejder vi kontinuerligt med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner med henblik på styrkelse af kvaliteten i alle vore aktiviteter, hvor der lægges vægt på uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, lærernes kompetencer, administrationens kompetencer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen.

På alle vores uddannelser og kursusaktiviteter er der bekendtgørelsesmæssige krav om sikring og udvikling af kvaliteten. Desuden er det en naturlig følge af KursusCenter, Haderslev Handelsskoles vision, at alle medarbejdere til stadighed har fokus på sikring og udvikling af såvel kerneydelsens samt andre ydelsers kvalitet.

Skolen har et klart ønske om at fremstå med en stor åbenhed om, hvad der foregår på området for kvalitet og evalueringer. Samtidig lægger vi stor vægt på at leve op til lovgivninger og bekendtgørelser om kvalitet, gennemsigtighed og åbenhed.

Læs mere her om de enkelte områder:
Udbudspolitik
Udlagt undervisning
Evalueringer
Pædagogiske principper