Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Åbent hus 

Studierretninger fra 2019

——— Åbent hus

godt-skud-e1440074283515

På Det Blå Gymnasium udbyder vi studieretninger med fokus på to forskellige hovedområder: økonomi og marked og sprog.

studieretningshjul_2018-stor-oploesning

Fælles for alle studieretninger er, at de rummer både obligato- riske fag, studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske fag – kernen i din uddannelse – er fælles for alle elever på hhx. Studieretningsfagene er de fag, der giver din hhx en særlig profil. Og med valgfagene kan du tone din studieretning, så du får valgt efter lyst og interesse og fremtidsplaner. Hvilke valgfag, du kan vælge, afhænger i nogle tilfælde af din stu- dieretning.

Til skoleåret 2019/20 er skolens udbud af studieretninger føl- gende:Økonomi og marked: Her kan du vælge mellem 4 for- skellige studieretninger – se hvilke i studieretningshjulet. I 2 af studieretningerne får du virksomhedsøkonomi på A-niveau, i 3 af dem er der afsætning på A-niveau, og du kan kombine- re med matematik A, international økonomi A eller innovation B. Du har altså mulighed for at sammensætte din studieret- ning med fokus på virksomhedens økonomi – nationalt og internationalt – eller med fokus på en kombination af afsæt- ning og virksomhedsøkonomi eller med fokus på innovation. Uanset hvilken retning, du vælger, får du brug for din logiske sans, og du får en uddannelse, som er velkendt, efterspurgt og særdeles brugbar.

I en af studieretningerne er der matematik A som studieret- ningsfag, i de tre øvrige studieretninger er matematik B obli- gatorisk.

Sprog: Også indenfor dette område tilbyder vi en studieret- ning. Studieretningsfagene er tysk A og spansk A, og da en- gelsk A er et obligatorisk fag i hhx-uddannelsen, får du altså her 3 sprogfag på højeste niveau. Studieretningen er meget relevant for dig, for eksempel hvis du vil studere herhjemme eller i udlandet – eller hvis du måske har et ønske om på et tidspunkt at skabe dig en karriere i udlandet.

Fordi denne studieretning har så stort fokus på fremmed- sprog, er matematik C obligatorisk, men det er selvfølgelig stadig muligt at vælge matematik på B-niveau.
Valgfag: Afhængigt af dit valg af studieretning, skal du også vælge valgfag. Det kan være sprog eller matematik på A-ni- veau, eller det kan være et løft af mange af de obligatoriske fag fra C til B eller B til A-niveau. Du skal dog være opmærk- som på, at dit valg af fremmedsprog og studieretning har konsekvenser for hvilke valgfag, du får plads til.

Der tilbydes også en række fag på C-niveau – det vil sige, at undervisningen kun strækker sig over 1 år. Af fag på C-niveau kan nævnes: psykologi, kulturforståelse, markedskommunika- tion og finansiering.

Hvis du vil læse mere om de enkelte fag, kan du læse beskrivelser HER.