Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Studieture

Og andre rejser

——— Studieture

Studietur 2D

På grund af Covid-19 har vi ikke fastlagt næste års studieture.

Generelt om rejser

Det Blå Gymnasium har en lang tradition for forskellige studierejser med eleverne. At rejse er at opleve, forstå og engagere sig i andre steder og andre landes kulturer, sprog, politiske, religiøse og historiske forhold. Det er for os et vigtigt element på en ungdomsuddannelse. Samtidig er en rejse en optimal måde at knytte stærke bånd mellem eleverne i klasserne, og samtidig får de en uvurderlig faglig indsigt som supplement til bøgerne.

Derfor giver Det Blå Gymnasium eleverne mulighed for at rejse på hver årgang, og skolen arrangerer forskellige studieture for vores elever. Det er et tilbud til alle elever – ikke kun bestemte studieretninger.

Vi skelner mellem to type af rejser: studieture og studierejser. På alle ture er der faglige, kulturelle og sociale aktiviteter. Forskellen er, at der på studierejserne er skoleophold og privat indkvartering som en del af programmet, mens indkvartering på studieturene sker på hotel eller hostel.

Når de nye elever på både EUD, EUX og HHX starter på skolen, arrangerer vi en introtur for alle klasserne til Houens Odde med det formål at skabe et godt sammenhold fra starten i den nye klasse. Det skaber en langt større social tryghed og trivsel fra starten af skoleforløbet. På 2. årgang på EUX og HHX tilbydes alle klasser en studietur til udlandet.

Det Blå Gymnasiums rejseprogram for udlandsrejser 2020

Forår 2020 – Studieophold i London

I uge 18 2020 arrangeres et studieophold til London.

Her kombineres skolegang med kulturelle og sociale aktiviteter. Der er privat indkvartering.

Der kan læses mere om turene på itslearning i faget informationer.

Varighed: 1 uge

Pris: 4900 kr.

Tilmelding: 10. december 2019

Betaling: Depositum ved tilmelding (2000 kr.) og restbeløb 1.februar 2020 (2900 kr.)

Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Efterår 2020 – 2.G studietur for EUX- og HHX-klasserne

Der arrangeres i uge 37 2020 en studietur for klassen. Rejsemålet er en europæisk storby – destinationen afgøres af de medrejsende lærere i fællesskab med klassen.

Varighed: ca. 1 uge

Pris: max. 4500 kr. (afhænger af rejsemålet)

Tilmelding: 1. februar 2020

Betaling: Depositum ved tilmelding (1800 kr.) + 3 rater á 900 kr. (1. marts, 1. april og 1. maj 2020)

Efterår 2020 – Studieophold for 3.G i USA

Der arrangeres i efteråret 2020 et studieophold i USA på 3 uger – 2 ugers skolegang og udflugter i Boston samt 1 uges oplevelser og besøg i New York og Washington DC.

Der er privat indkvartering de første 2 uger og hotel den sidste uge.

Varighed: 3 uger

Pris: ca. 16.000 kr.

Tilmelding: 1. februar 2020

Betaling: Depositum ved tilmelding. Resten betales i rater frem til 1. august 2021.

Turen gennemføres ved minimum 15 deltagere.

Ved manglende betaling for rejse

Manglende betaling: Ved manglende indbetaling af depositum rykkes eleven mundtligt og skriftlig af læreren. Hjælper dette ikke, vil administrationen kontakte eleven/forældre mundtligt og skriftligt. Falder betalingen ikke til tiden efter anden rykker-, vil eleven miste mulighed for at deltage i rejsen! Er depositum betalt, bliver dette ikke tilbagebetalt, hvis restbetalingen ikke er betalt til tiden.

Forsikring på udlandsrejser

Skolen har ingen forsikring, som dækker elever på rejser. Det er derfor vigtigt, at familien selv sørger for, at eleven er dækket ved tyveri, sygdom mv. Husk, at det ”gule” sygesikringsbevis ikke gælder i udlandet, men kun det ”blå”sygesikringsbevis. På Borgerservice.dk kan man få informationer om dækningsgrad i de lande eleven skal til.

Alkohol på rejser med Det Blå Gymnasium

Vi udbyder ungdomsuddannelser på Det Blå Gymnasium, og er af den grundopfattelse at alkohol ikke indtages i skoletiden, ej heller når man som ung er på rejse med skolen.

Alle rejser i 1.G på HHX er derfor alkoholfrie. Det samme gælder på EUD og EUX. 3.G – rejsen på HHX til USA er også alkoholfri.

Under studieturen til udlandet i 2.G på HHX er der ikke alkoholforbud, men et krav om, at ingen elever må drikke alkohol i et omfang, så de er berusede. Skulle en enkelt elev mod forventning bryde dette krav, vil eleven blive sendt hjem på egen eller forældrenes regning.

Samtidig forventes det, at eleverne på alle rejser senest kommer hjem til hotellet til midnat.