Skip to content

MENU

Menu

Scroll ———

— Forældre til en elev

Hjælp dit barn på vej

——— Forældre til en elev

DetBlåGym_885

Ungdomsuddannelsen er et nyt kapitel

Det er både spændende og udfordrende at forlade folkeskolen og begynde en ungdomsuddannelse, uanset om man vil på EUD, eller på gymnasiet med en EUX eller en HHX. Der er nye kammerater, nye lærere og nye fag på Det Blå Gymnasium i Haderslev  – – og helt nye måder at gøre tingene på. Men det er også en tid med mange omvæltninger, for nu begynder ansvaret stille og roligt at flytte fra jeres, forældrenes, skuldre til den unges.

Trivsel under ungdomsuddannelsen: fagligt og socialt

Heldigvis trives de fleste unge i Danmark jo og klarer sig gennem ungdomsårenes og ungdomsuddannelsens mange krav og opgaver på en relativt upåfaldende og stilfærdig måde. Både på EUD, EUX og HHX.

Naturligvis render de ind i skuffelser, usikkerhed, nederlag og konflikter. Men de kommer igennem vanskelighederne og ud på den anden side, mere erfarne og bedre rustede til at klare voksenlivet.

Det Blå Gymnasium, herunder EUX og HHX, er adgangsbilletten til en lang række korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. EUD er adgangsbilletten til en erhvervsuddannelse. Men udover at være adgangsbillet til uddannelse og arbejde, går de unge på Det Blå Gymnasium af sociale grunde. For at få nye venner, have det sjovt og være en del af et fællesskab.

At dit barns forventninger indfries, både de faglige og de sociale, er afgørende for hans/hendes trivsel og motivation for og kræfter til at gennemføre ungdomsuddannelsen. At dit barn kan håndtere kravene, aflevere opgaverne, ikke have for meget fravær, at dit barn kan klare sig nogenlunde karaktermæssigt i f.t. hans/hendes ønsker, og at han/hun trives med de andre elever i klassen, er vigtigt! Og både det faglige og det sociale på ungdomsuddannelsen har stor betydning.

Nogle få trives godt socialt, men har store faglige problemer – eller omvendt – de klarer sig fagligt tilfredsstillende, men føler sig uden for og ikke som en del af fællesskabet. Begge dele giver problemer. Det er vanskeligt at trække sig igennem en krævende ungdomsuddannelse på ét ben. Her kan du som forælder – sammen med os – hjælpe dit barn på vej.